Трябва ли изходният напор на помпата да е равен на височината на сградата?

В наши дни отоплителните системи се проектират като хидравлично затворени системи. Това означава, че при проектирането на помпата няма нужда да се отчита височината на сградата.

Когато се определя изходният напор на помпите за отопление, определящият фактор е хидравличното съпротивление на тръбопроводите, включително всички отделни съпротивления, като напр. фитинги и колена.