Възможно ли е да се използва отоплителна помпа в системи за питейна вода?

Не, това не се допуска, тъй като компонентите на помпата, които влизат в контакт с работната течност, не са подходящи за използване в системи за питейна вода.