Възможно ли е да се монтират силови части на помпи с регулируема скорост в корпуса на нерегулируема помпа?

Не, това не е възможно, тъй като корпусите и силовите части са конструирани едни за други.