Възможно ли е да се свърже 230 V помпа в 400 V електроинсталация, напр. при смяна на помпа?

Да, възможно е. За да направите това, свържете една фаза и нулевия проводник. Напрежението между фаза и нула е 230 V.

Ако няма нулев проводник, трябва да се прекара нов кабел. Такива работи могат да се извършват само от квалифициран електротехник.