Ако повърхността на помпата е топла при пипане, каква може да е причината?

A: Циркулационните помпи се използват в общия случай за циркулация на гореща вода. Температурата на работната течност се предава на помпата и е нормално повърхността на помпата да е топла и дори гореща.

B: Роторът на помпата може да е блокиран от износени лагери или замърсяване. Сменете помпата и почистете системата.