Колко цикли на превключване за час са допустими, без да бъде компрометиран експлоатационният живот на SQ/SQE помпите?

Броят цикли на превключване е неограничен, тъй като SQ/SQE са оборудвани с мек старт, вграден в двигателя. Поради това помпата може да се стартира повторно веднага след изключването ѝ.