Как се тълкува характеристична крива на помпа?

Характеристичната крива на отоплителната помпа показва смукателната стойност по оста X, а нагнетателния напор - по Y. Показаната на графиката характеристична крива на помпа е извита, като запада от ляво надясно.

На характеристичната крива на помпата са показани всички възможни работни точки, като зависимостите са следните: Висока смукателна стойност = малък нагнетателен напор; ниска смукателна стойност = голям нагнетателен напор.

В отоплителни системи характеристичната крива на цялата система се явява функция на хидравликата на системата. Тази крива се пресича с характеристичната крива на помпата в точка, представляваща работната точка на помпата.