Как се монтира поплавъков превключвател?

Кабелът на поплавъковия превключвател трябва да се прикачи към нагнетателната тръба по такъв начин, че оставащата свободна дължина на кабела да осигури достатъчен обемен дебит. Размерът на шахтата също трябва да се вземе предвид. При това трябва да се гарантира, че дълбочината на шахтата ще е достатъчна за разстоянието между включване и изключване по стеблото на поплавъка и че разстоянието между дъното на шахтата и входния отвор ще е поне 60 cm.