Как работи нощният режим?

Активиран е нощен режим (ако е конфигурирано да е така) от подаващата температура на топлогенератора.

Ако подаващата температура спадне с повече от 10-15°C за повече от два часа и

температурата спада с поне по 0.1°C на минута.

Помпата веднага превключва обратно към нормален режим, когато подаващата температура отново се повиши с 10°C.

Нощният режим функционира само ако помпата е монтирана в подаващата тръба на топлогенератора.