Как се регулира помпа с диференциално налягане?

Помпата реагира на променливите обемни дебити в системата чрез промени в скоростта. Когато термостатните и управляващите вентили се отварят, обемният дебит нараства и помпата увеличава скоростта си. Когато вентилите се затварят, помпата понижава скоростта си. Това понижава също и консумацията на енергия. За да работи надеждно този тип управление, е нужно да се прави хидравлично балансиране на тръбната мрежа.