Как се държи циркулационната помпа, ако капацитетът на кондензатора е много малък? Може ли да се смени кондензаторът?

Помпата работи лениво или изобщо не работи. Това може да бъде поправено със смяна на кондензатора.

(кондензаторът може да се сменя само на някои модели).