Как да настроя защитата на двигателя?

Настройване на защитата на двигателя при потопяема помпа

Вграденият изключвател по ток в защитата на двигателя трябва да изключва при студен старт за по-малко от 10 секунди с пет пъти по-голям ток през двигателя от обозначения на табелката с номиналните стойности.

С оглед да се осигури възможно най-добра защита на потопяемия двигател, защитния прекъсвач трябва да бъде настроен в съответствие със следните правила:

1. Настройте изключвателя по ток според обозначения максимален ток на двигателя.

2. Оставете помпата да работи за половин час на нормална мощност.

3. Настройте изключвателя по ток последователно на по-ниски стойности, докато се достигне точката на изключване.

4. След това настройте изключвателя по ток на 5% над тази точка на изключване.

Внимание

Ако характеристиката на задействане на превключвателя за защита на двигателя не отговаря на тези изисквания, гаранцията на двигателя няма да важи. Максималната стойност на настройката на изключвателя по ток не трябва да надвишава максималния ток на двигателя, обозначен на табелката с номинални стойности. За двигатели с намотки за стартиране в режим "звезда-триъгълник" действайте както следва, когато настройвате превключвателя за защита на двигателя, но имайте предвид, че настройката му не трябва да надвишава максималната стойност от:

Настройка на превключвателя за защита = обозначения макс. ток x 0.58

Максимално допустимото време за стартиране при "звезда-триъгълник" или за превключватели с автотрансформатори е 2 секунди.

Grundfos предлага различни устройства за защита на двигатели, например модула MP204; за повече информация вж. CAPS.