Как да монтирам подводния кабел?

Преди да монтирате подводния кабел към двигателя, трябва да се уверите, че куплунгът на кабела е чист и сух. За по-лесно монтиране гумените части на куплунга на кабела трябва да се намажат с непроводяща силиконова паста. Винтовете, придържащи кабела на мястото му, трябва да се затягат със следните въртящи моменти:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm