Как може SQ/SQE да се предпазят от работа на сухо?

Помпите SQ са с вградена защита срещу работа на сухо, която не изисква съответен сензор за ниво. Ако липсва вода, помпата се изключва след достигане на настроената стойност за тока, за да се предпази двигателят от прегряване. В крайна сметка софтуерът, вграден в контролера CU 300/301, проверява нивото на консумация на мощност. Ако консумацията на мощност е много малка, помпата се изключва за пет минути. След изтичането на това време се опитва автоматично рестартиране.

Стойността на тока, при която помпата трябва да се изключва, се конфигурира по време на пускането в експлоатация на SQE през дистанционното управление R100 или Grundfos GO. Препоръчителните стойности за настройка са дадени в инструкциите за експлоатация. Ако работнaта кривa се промени, трябва да се изчисли нова стойност за изключване с помощта на инструмента за компютър "SQE – изчисляване на променлива скорост".