Как може да се преодолее блокиране на отоплителна/потопена помпа?

Откачете захранването от помпата. Развийте винта в средата на табелката с данни. В разположения под нея вал има жлеб. Вмъкнете отвертка в жлеба и завъртете вала по посоката на въртене, докато отстраните блокирането.

Съвременните саморегулиращи се отоплителни помпи вече нямат винт в средата на табелката с данни. Но съвременните помпи имат антиблокираща функция. Ако въпреки всичко възникне блокиране, трябва да се свали силовата част на помпата.

Внимание: Може да изтече гореща вода. Моля, спазвайте инструкциите за безопасност, дадени в инструкциите за монтаж и експлоатация.