Гликол в двигателите на потопяемите помпи

За да се предпазят от замръзване по време на транспортиране и съхранение, помпите SP са защитени със смес от вода и гликол. Въпреки че гликолът не е отровен, след отпадането на клас "0" на опасност за водата (WHC 0 = безопасно за водата), това вещество е преместено в клас "1" на опасност за водата (WGK 1 = леко опасно за водата). Въпреки че за гореспоменатата група е в сила минимално ограничение от 200 l/kg, някои регионални власти по водите имат отделни нормативи, изискващи флуидите за двигатели да не съдържат гликол. Преди да инсталирате помпата, свържете се с компетентните регионални власти по водите

по този въпрос. Най-простото е да се източи флуидът на двигателя и да се замени с обикновена чешмяна вода (вж. инструкциите за експлоатация).