Трябва ли да се използва вградената защита от превишена температура на UPS помпата?

Ако защитата от превишена температура не е правилно свързана или замостена, помпата може да се повреди необратимо. При това гаранцията на помпата ще стане невалидна.