Трябва ли да следвам инструкциите за помпите на Grundfos?

Да, абсолютно. Инструкциите за монтаж и експлоатация съдържат основни указания, които трябва да се следват във връзка с монтажа, експлоатацията и поддръжката на системата. Затова те трябва да бъдат прочетени от инсталатора и съответния персонал/собственика още преди монтажа и въвеждането в експлоатация. При това те трябва да са по всяко време на разположение на персонала на обекта.