Дисплеите на пулта за управление светят, макар електрозахранването да е изключено.

Вероятна причина за неизправността

Има протичаща през помпата работна течност, която върти работното колело. Това генерира ток, поради който свети дисплеят.

Отстраняване

Тези неизправности могат да бъдат отстранявани само от специализирана фирма.