Може ли помпата да работи с честотен преобразувател?

Grundfos предлага много помпи с регулируема скорост, обозначени като "E-помпи", които са оборудвани с двигатели Grundfos MGE с вграден честотен преобразувател. Производствените разходи и вложените материали са по-малко в сравнение с помпите с външни честотни преобразуватели. При това се избягват технически проблеми, които биха могли да възникнат във връзка с външните честотни преобразуватели.

Накрая, двигателите MGE имат много допълнителни функции и преимущества. В случай че за определено приложение няма E-помпа, в общия случай е възможно трифазните промишлени двигатели, предлагани от Grundfos, да работят с външен честотен преобразувател. Техническата информация в инструкциите за експлоатация и в техническите данни трябва да се има предвид при всеки отделен случай.