Включени ли са в доставката фланци, когато се поръчват циркулационни помпи, или те трябва да се поръчват отделно?

Фланци и уплътнения трябва да се поръчат отделно. При поръчването трябва да се укажат типът и размерът на фланците и уплътненията.