Обратна връзка

Ние в Grundfos считаме, че удовлетвореността на клиентите е от първостепенно значение в бизнеса, и винаги търсим мнението/предложенията на клиентите си, за да ги обслужваме още по-добре.

Ще сме ви благодарни, ако успеете да отделите малко време и да попълните този формуляр за обратна връзка, за да ни помогнете да подобрим нашето обслужване и решенията си и така да ви обслужваме по-добре.

Горещо ви благодарим за ценните отзиви.

*
*
*
*
*
*
 
*
*
*
*

Как бихте оценили следващите твърдения по скала от 1 до 10, където 10 е “напълно се съгласявам”, а 1 е “категорично не се съгласявам”?