Проверка на помпите

Преглед

Преглед

Надеждни данни за хидравличните показатели

Всички видове оборудване трябва периодично да се проверяват и регулират, за да сте сигурни, че ще работят според спецификациите и че няма да губите пари. Помпите не са изключение. С проверките на помпи от Grundfos се анализират всички помпи в инсталацията ви според предварително подготвена методика и от квалифициран персонал със съответния опит в системите и приложенията.

Анализът определя дали са необходими регулировки, като ще получите пълна представа за начина, по който помпите могат да бъдат регулирани точно за конкретното ваше приложение. Ако са нужни регулировки, персоналът на Grundfos ще работи заедно с вас за извършването им по начин, който да гарантира оптимална работа на системата.

Регулировките на помпи са бърз начин за оптимизиране и усъвършенстване на инсталацията ви, а по такъв начин се постига осезаем финансов ефект. Оптимизираните помпи:

 • пестят енергия
 • работят по-дълго
 • изискват по-малко разходи за експлоатация и поддръжка
 • работят с върховите си показатели

Проверките на помпите позволяват да се достигнат набелязаните цели за производителността на помпената ви система, като ви дават допълнителна производителност.

Предимства

 • Икономия на енергия от оптимизирани помпи или от настройки на помпите
  • Оптимална работа, която предотвратява излишни разходи
  Доставка
  Първоначален контакт

  Първоначален контакт

  ПОСЕЩЕНИЕ ОТ КОНСУЛТАНТ

  Обсъждането на нужната информация за обекта ни дава представа за зоните, които вероятно не са оптимални, и определя следващото действие.

  Диагностициране

  Диагностициране

  ОГЛЕДИ НА МЯСТО

  Ние правим огледи на работната ви площадка и съставяме списък с данни за работните показатели и инсталираните помпи, с подчертаване на зоните за съсредоточаване.

  Предложение

  Предложение

  Подготвя се ценова оферта на базата на първия оглед и предварително събраните данни.

  Изпълнение

  Изпълнение

  ДЕЙСТВИЯ

  Извършват се регулировки на помпите според договореностите. Получавате отчет с подчертани всички обхванати зони и включващ препоръки.

  Оценка

  Оценка

  РЕЗУЛТАТИ

  • Получавате Отчет за регулиране на помпи.
  • Помпите работят отлично.
  Проследяване

  Проследяване

  НАТРУПВАНЕ НА ОПИТ

  Ние следим извършените сервизни дейности, за да осигурим оптимално предоставяне на услуги и задоволителни работни показатели на помпите от Grundfos.

  Сервизни случаи

  Сервизни случаи

  Свързани продукти

  Свързани продукти

  Контакти

  Contact us

  Изберете страна, за да изберете местна сервизна фирма


  Телефон

  0700 46 456

  Уебсайт

  http://www.grundfos.bg