Проверка на помпи

Преглед

Преглед

Обща представа за потенциалните икономии на енергия

Проверката на помпи е инструмент за диагностика, разработен от Grundfos, който се използва за установяване на прекомерна консумация на енергия за всякакви видове помпени системи. Нашият опит с проверките на помпи показва, че 30-50% от изразходваната от помпи енергия може да бъде спестена, което означава значителни потенциални икономии за вашата инсталация и допълнително облекчение за околната среда.

Проверката на помпи се извършва от специалисти на Grundfos на базата на измервания. Тя се съсредоточава върху количеството материал, преминаващо през помпите, и колебанията в дебита през относително кратък и ясно определен период. Специалистът на Grundfos разполага различни измервателни инструменти, за да измери и запише следното:

  • Количествени стойности, напр. дебит и консумация на енергия
  • Аналогови стойности, напр. налягане, температура, нива на водата
  • Случайни моментни стойности, напр. пускания/спирания на помпи, отваряне/затваряне на вентили

Прави се одит на общия к.п.д. на помпите ви и се предлагат промени с цел повишаването му. Предложенията се подкрепят с изчисления на постижимите икономии, намаляването на емисиите CO2 и времето за изплащане на инвестицията.

Предимства

  • Значителни икономии от експлоатационни разходи
  • Значително понижаване на въглеродните емисии от инсталацията

Доставка
Първоначален контакт

Първоначален контакт

ПОСЕЩЕНИЕ ОТ КОНСУЛТАНТ

Ние категоризираме обекта ви посредством обсъждане на нужната информация или чрез енергийна проверка.

Диагностициране

Диагностициране

ОГЛЕДИ НА МЯСТО

Ние правим огледи на работната ви площадка и съставяме списък с данни за работните показатели и инсталираните помпи, с подчертаване на зоните за съсредоточаване.

Предложение

Предложение

ДИАГНОСТИКА

Проверката а помпи се извършва чрез регистриране на данни, в резултат на които се оформя профил на натоварването за проверяваните помпи

Изпълнение

Изпълнение

ПРЕПОРЪКИ

Получавате отчет с точни стойности и пълни подробности за резултатите от проверката и препоръки.

Оценка

Оценка

РЕЗУЛТАТИ

  • Можете да изберете точните помпи за системата си.
  • Оптимални работни показатели
  • Икономия на енергия и разходи
Проследяване

Проследяване

НАТРУПВАНЕ НА ОПИТ

Ние следим извършените сервизни дейности, за да осигурим оптимално предоставяне на услуги и задоволителни работни показатели на помпите от Grundfos.

Сервизни случаи

Сервизни случаи

Свързани продукти

Свързани продукти

Контакти

Contact us

Изберете страна, за да изберете местна сервизна фирма


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg