Ремонт на място

Преглед

Преглед

Бързи ремонти, минимални престои

Помпите, както всичко друго, нямат навика да аварират в удобен за вас момент и, когато това стане, често пускането им отново в действие е от първостепенна важност. Вместо да изпращате помпите си в сервиз, можете да се обадите на персонала на Grundfos да ги ремонтира на място при вас и бързо да възстанови работата на инсталацията ви. Ремонтите на място ви дават известна допълнителна бързина при справянето с аварии и се извършват в три варианта:

  • Стандартен ремонт
  • Ремонт в извънработно време
  • Ремонт по всяко време на денонощието

Всички ремонтни дейности се извършват по спецификациите на Grundfos с използване на оригинални резервни части, което осигурява поддържането на валидността на гаранцията, а вие получавате ясна представа за разходите си по ремонта.

Бързите и ефикасни ремонтни дейности означават минимални престои и поддържане на минимум прекъсвания в работата, а оттам - минимум непредвидени разходи. А тъй като няма да ви се налага да изразходвате време и ресурси за разглобяване и сглобяване на инсталацията, за да изпратите компоненти за ремонт, ще можете да се съсредоточите върху основната си дейност.

Когато просто не можете да си позволите непредвидени разходи за престои, Grundfos е на разположение за съдействие.

Предимства

  • Минимални престои и непредвидени разходи
  • Гаранцията на продукта продължава да е валидна
  • Без необходимост да се разглобяват и сглобяват инсталациите
  • Ясна представа за разходите за ремонт

Доставка
Първоначален контакт

Първоначален контакт

КОНТАКТ С GRUNDFOS

Ние предлагаме стандартен ремонт, ремонт в извънработно време и ремонт по всяко време на денонощието, с предварително известни разходи и време за ремонта.

Диагностициране

Диагностициране

ОГЛЕДИ НА МЯСТО

Извършваме щателни прегледи, които набелязват необходимите ремонтни дейности. Вие получавате детайлен отчет.

Предложение

Предложение

ПРЕПОРЪКИ

Получавате остойностена оферта с препоръки, цени и приблизително време за извършване на ремонта. Спешните случаи винаги имат приоритет.

Изпълнение

Изпълнение

ДЕЙСТВИЯ

Ремонти съгласно договора. Информирани сте за евентуални закъснения и получавате пълен отчет за извършените дейности и препоръки.

Оценка

Оценка

РЕЗУЛТАТИ

  • Помпата е ремонтирана и работи както трябва.
  • Минимално време за принудителен престой.
Проследяване

Проследяване

НАТРУПВАНЕ НА ОПИТ

Ние следим извършените сервизни дейности, за да осигурим оптимално предоставяне на услуги и задоволителни работни показатели на помпите от Grundfos.

Сервизни случаи

Сервизни случаи

Свързани продукти

Свързани продукти

Контакти

Contact us

Изберете страна, за да изберете местна сервизна фирма


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg