Лазерно центроване

Преглед

Преглед

Намалено износване, повишен к.п.д.

Валът на двигателя на помпата е критичен компонент и за достигане на оптимален к.п.д. на помпата и намаляването на износването той трябва да бъде правилно центрован. Лазерното центроване от Grundfos ви се отплаща със значително удължен експлоатационен живот на помпата, тъй като не се повреждат други компоненти вследствие на несъосие на вала.

Лазерното центроване се основава на лазерна технология за прецизно центроване на вала на двигателя до части от милиметъра, което осигурява максимален к.п.д. на помпата. Лазерното центроване е предвидено най-вече за помпи с дълго куплиране, като NK, NKG, HS, MAXA и MAXANA. То се използва и за противопожарни системи и може да се направи също за помпи с дълго куплиране от други производители.

Правилно извършеното лазерно центроване повишава к.п.д. и надеждността на помпата, като същевременно понижава разхода на енергия и експлоатационните разходи за вашата инсталация. Тъй като се удължава експлоатационният живот на помпата, понижава се и стойността на експлоатационния цикъл (LCC) за притежаване и работа на помпата. Друг страничен ефект от понижаването на вибрациите на помпата е понижаването също на нивото на шум на помпата.

Предимства

  • Понижени разходи на енергия и експлоатационни разходи поради повишени к.п.д. и надеждност
  • По-ниска стойност на експлоатационния цикъл (LCC) поради по-дългия експлоатационен срок
  • Понижено износване и вибрации на помпата
  • По-ниски нива на шум

Доставка
Първоначален контакт

Първоначален контакт

ПОСЕЩЕНИЕ ОТ КОНСУЛТАНТ

Обсъждането на нужната информация за обекта ни дава представа за зоните, които вероятно не са оптимални, и определя следващото действие.

Диагностициране

Диагностициране

ОГЛЕДИ НА МЯСТО

На базата на получената от вас информация ние съставяме списък на съответните помпи, за които има смисъл да се извърши лазерно центроване.

Предложение

Предложение

ДИАГНОСТИКА

На базата на получената от вас информация ние вземаме решение кои помпи трябва да се центроват лазерно.

Изпълнение

Изпълнение

ПРЕПОРЪКИ

Ние ви се обаждаме, за да се уговорим за дата и час за лазерно центроване, и извършваме тази регулировка.

Оценка

Оценка

РЕЗУЛТАТИ

  • Валът на помпата ви е идеално центрован и получавате отчет.
  • Оптимална работа.
Проследяване

Проследяване

НАТРУПВАНЕ НА ОПИТ

Ние следим извършените сервизни дейности, за да осигурим оптимално предоставяне на услуги и задоволителни работни показатели на помпите от Grundfos.

Сервизни случаи

Сервизни случаи

Свързани продукти
Контакти

Contact us

Изберете страна, за да изберете местна сервизна фирма


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg