Енергийна проверка

Преглед

Преглед

Лесна оценка на стойността на експлоатационния цикъл

При непрекъснато нарастващите цени на енергията здравият разум налага редовни проверки дали вашите помпи не изразходват твърде много електроенергия. Енергийна проверка от Grundfos ще ви даде допълнителна яснота по въпроса. Тя ще ви даде оценка на стойността на експлоатационния цикъл (LCC) за една или повече помпи, което ще улесни решенията за замяна на помпи и безусловно ще снижи разходите на енергия, от което ще има полза за вашите финанси и за околната среда.

Енергийната проверка от Grundfos има два варианта:

 • Базовата енергийна проверка се извършва на място при вас с помощта на данните от фирмените табелки на помпите и двигателите
 • Разширената енергийна проверка се основава на данни от вашата SCADA система или от теренни измервания без съпоставяне с профил на натоварването.

Енергийната проверка взима предвид данни от помпата (Q, H и P2), възрастта на помпата и експлоатационните ѝ часове; това са фактори, за които е известно, че влияят върху енергопотреблението.

След енергийната проверка получавате детайлен отчет с точни стойности и препоръки, които могат да се използват за по-нататъшен анализ или като основа за модификации или замяна на помпата или системата.

Предимства

 • Точна информация за консумацията на енергия
 • Подобрено въздействие върху околната среда
 • Материалната ви база ще отговаря на стандартите за енергоемкост на циркулационни и помпени двигатели
  Доставка
  Първоначален контакт

  Първоначален контакт

  ПОСЕЩЕНИЕ ОТ КОНСУЛТАНТ

  При това посещение ние осигуряваме предварителна категоризация на материалната ви база с обсъждане на използваните помпи, приложенията ви, работните процеси, типоразмера и възрастта на съществуващите помпи и друга информация.

  Диагностициране

  Диагностициране

  ОГЛЕДИ НА МЯСТО

  Извършва се оглед в работните ви сгради и се съставя предварителен списък с работни показатели и инсталираните помпи. Това ни позволява да набележим зоните, където се налага оптимизация.

  Предложение

  Предложение

  Подготвя се ценова оферта на базата на първия оглед и предварително събраните данни. При огледа се правят наблюдения на помпената система.

  Изпълнение

  Изпълнение

  ДЕЙСТВИЯ

  Извършва се цялостна енергийна проверка на цялата ви система или на избрани помпи. Съставя се отчет за потенциалните икономии на енергия.

  Оценка

  Оценка

  РЕЗУЛТАТИ

  • Можете да изберете точните помпи за системата си.
  • Оптимални работни показатели
  • Икономия на енергия и разходи
  Проследяване

  Проследяване

  НАТРУПВАНЕ НА ОПИТ

  Ние следим извършените сервизни дейности, за да осигурим оптимално предоставяне на услуги и задоволителни работни показатели на помпите.

  Сервизни случаи

  Сервизни случаи

  Свързани продукти

  Свързани продукти

  Контакти

  Изберете страна, за да изберете местна сервизна фирма

  Select country to contact your local sales company


  Телефон

  0700 46 456

  Уебсайт

  http://www.grundfos.bg