Въвеждане в експлоатация

Преглед

Преглед

Професионални услуги за въвеждане в експлоатация

При въвеждане в експлоатация от Grundfos проверяваме щателно всички аспекти на помпената ви инсталация, за да е сигурно, че е готова за работа. Нашите специалисти могат да въведат в експлоатация практически всякакъв тип помпена система. Ние внимателно оглеждаме системата и винаги проверяваме следното:

 • Системата и помпите да са напълно съвместими
 • Всички помпи да са правилно монтирани и регулирани
 • Системата да е изпитана и готова за работа

След въвеждане в експлоатация от Grundfos вашата система ще работи с абсолютно върховите си работни показатели и възможно най-енергоефективно, от което ще имате няколко преимущества:

 • Ще получите максимума от инвестицията си в помпената система по отношение на производителност и к.п.д.
 • Ще бъде драстично понижена опасността от скъпи и продължителни престои, тъй като няма да се износват преждевременно части вследствие на неправилен монтаж
 • Ще пестите електроенергия, тъй като помпите ви ще работят енергоефективно още от първия ден
 • Ще получите възможно най-малкото износване на помпите спрямо времето за експлоатацията им
 • Алармите и предупрежденията ще са правилно настроени съобразно конкретните ви нужди

Нашите услуги по въвеждане в експлоатация са винаги съобразени с инсталацията и нуждите на бизнеса ви и удължават гаранцията за помпите ви, поради което ще имате допълнителна сигурност.

Предимства

 • Спокойствие с увереността, че помпите ви са оптимално монтирани и въведени в експлоатация
 • Гъвкавост при организирането и извършването на въвеждането в експлоатация
 • Удължен гаранционен срок (започващ от деня на въвеждането в експлоатация)
Доставка
Първоначален контакт

Първоначален контакт

ИЗБОР НА ПРОДУКТ ОТ GRUNDFOS

Когато избирате нова помпа, обмислете добавяне на услугата за въвеждане в експлоатация от Grundfos, за да си гарантирате правилен монтаж и върхови работни показатели.

Диагностициране

Диагностициране

ОГЛЕДИ НА МЯСТО

Ние проверяваме системата ви (тръби, вентили и т.н.), за да проверим въвеждането в експлоатация и набележим зоните, за които е нужна още информация.

Предложение

Предложение

ПРЕПОРЪКИ

Получавате ценова оферта с препоръки за решаване на задачата с минимално прекъсване на дейностите ви.

Изпълнение

Изпълнение

ДЕЙСТВИЯ

Извършва се въвеждане в експлоатация според договореностите. Получавате отчет с подчертани всички обхванати зони и включващ препоръки.

Оценка

Оценка

РЕЗУЛТАТИ

 • Получавате отчет за въвеждането в експлоатация.
 • Помпите работят отлично.
Проследяване

Проследяване

НАТРУПВАНЕ НА ОПИТ

Ние следим извършените сервизни дейности, за да осигурим оптимално предоставяне на услуги и задоволителни работни показатели на помпите от Grundfos.

Сервизни случаи

Сервизни случаи

Свързани продукти

Свързани продукти

Контакти

Contact us

Изберете страна, за да изберете местна сервизна фирма


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg