Кръг на доверието

x

Кръг на доверието

Сервизните продукти на Grundfos Service & Solutions посрещат нуждите ви от сервиз през целия жизнен цикъл на продуктите ни – от избора и монтажа до експлоатацията и замяната.

Ние сме на ваше разположение, когато имате нужда от нас.

Избор

Избор

Фактори, които трябва да вземете предвид при избора на решение:

 • Правилно оразмерени помпи и двигатели
 • Правилни типове помпи съобразно приложенията
 • Най-новите технологии при помпите

Научете повече за Grundfos Product Center

Монтаж

Монтаж

Фактори, които трябва да вземете предвид при монтажа на решението:

 • Професионални услуги за пускане в експлоатация, с които ще сте спокойни и сигурни, че помпите работят в оптимален режим от момента на монтажа
 • Максимални работни показатели от момента на монтажа
 • Без похабено време, пари или ресурси

Прочетете още за нашите услуги за монтаж

 

Експлоатация

Експлоатация

Фактори, които трябва да вземете предвид за правилна експлоатация на решението

 • Превантивно сервизно осигуряване в границите на конструктивните параметри
 • Професионален ремонт, поддръжка, анализ, измерване и инспекции, осигуряващи безаварийна, надеждна работа и дълъг експлоатационен живот на помпите
 • Устойчивост на работните показатели посредством редовна поддръжка
 • По-висока ефективност на персонала на други места

Прочетете още за нашите експлоатационни услуги в "Ремонт и поддръжка" 

Замяна

Замяна

Фактори, които трябва да вземете предвид при замяна на решението:

 • Висококвалифицирана поддръжка от професионалисти, определящи най-подходящото за вас решение
 • Намаляване на енергоемкостта на дейността ви
 • Изчисления, с чиято помощ можете да определите кога дадена помпена система трябва да се оптимизира или замени

Прочете още за услугите по замяна в "Оптимизиране и консултации"