SQ

Преглед

Преглед

Потопяемите помпи Grundfos SQ 3" предлагат широк диапазон от производителност, което улеснява намирането на модел, който да подхожда на вашите индивидуални изисквания.

SQ е компактна 3" многостъпална центробежна помпа, която може да се монтира в отвор, който няма нужда да е по-голям от самата помпа. Със своята вградена електроника SQ помпите са много лесни за монтиране и работа. Те гарантират надеждно водоснабдяване по всяко време.

Снабдени с мотори с постоянен магнит, тези гъвкави и компактни помпи предлагат отлични нива на ефективност и осигуряват напор на помпата до 200 m.

Ако помпата SQ е свързана с табло за управление Grundfos CU 301, това позволява създаването на водоснабдяване с постоянно налягане.

Приложения

Помпите SQ/SQE са подходящи както за непрекъсната, така и за периодична работа за най-различни приложения:

 • Снабдяване с вода на нивото на земята – частни жилища, малки хидротехнически съоръжения, малки системи за напояване
 • Трансфер на течности в резервоари
 • Усилване по налягане
 • Приложения за околната среда – изпомпване за целите на екологията или водни проби
 • Гаражи и бензиностанции.

Характеристики и предимства

 • Защита от работа на "сухо"
 • Мотор с ротор с постоянни магнити с висока ефективност
 • Устойчивост на износване от плаващи работни колела
 • Защита от “повдигане при пуск”
 • Висока скорост на потока
 • Меките стартирания намаляват износването на мотора
 • Защита от твърде високо и твърде ниско напрежение
 • Защита от претоварване
 • Защита от прекомерни температури.

Допълнителни характеристики на SQE

 • Органи за управление на променливи обороти на мотора (с връзка към CU 301)
 • Връзка към CU 301 за двустранни комуникации.

За по-лесен избор на SQ помпи вижте тук

 

Ползи

 • Висока ефективност
 • Компактна, вградена електроника
 • Опция за постоянно налягане
Брошури

Брошури

 

SQ – брошура за продукта

SQ, SQN, Meeting your water supply needs (Product brochure)

The SQ pump is the basic model of the Grundfos 3” submersible pump range. With a wide range of performance parameters, you’re sure to find a model that will suit your individual requirements. Long and lean, this multistage pump is constructed of corrosion-resistant stainless steel, ensuring a long, reliable life. Only 3” in diameter, the compact design allows placement in small boreholes of the same size, or even 4” boreholes that have become smaller due to ochre deposits. Other pumps with similar capacities are usually 4” in diameter.

Grundfosliterature-425618.pdf (563 KB)

Сервиз
Инсталиране

Монтаж

Информация и съвети

Grundfos е световен доставчик на помпи и сродни системи. Ние имаме подготвен персонал от сервизни инженери, които могат да ви поддържат по време на инсталационната фаза на помпата или решението. Продуктите на Grundfos се произвеждат по много високи стандарти, което помага да се гарантира дълъг срок на експлоатация. Нашият дългогодишен опит с различни видове инсталации и техника на инсталиране са също ключови фактори за максимизиране на сроковете на експлоатация на продуктите или системите на Grundfos.

Ние ще можем да ви подкрепим със следното:

 • Информация за подходящата защита на нашите помпи
 • Съвети за физическото позициониране на помпата за необходимия сервиз/ремонт
 • Съвети за физическо позициониране на помпата за поддържане на правилна работа
 • Правилно окабеляване за изпълняване на изискванията на добрата практика и електромагнитна съвместимост.

 

Обърнете се към местната фирма на Grundfos, за да получите пълна поддръжка за своята нова инсталация.

Въвеждане в експлоатация

Продуктът може да се монтира като част от мащабно решение, в което заедно работят редица продукти на Grundfos. За постигане на оптимална работа, много важно е системата да бъде инсталирана и регулирана правилно от самото начало. Познанията и опитът на сервизния техник на Grundfos, както и използването на специализирани сервизни инструменти на Grundfos за регулиране на работата на помпата, гарантират, че са постигнати най-голямата възможна ефективност и напълно правилна експлоатация на оборудването. Въвеждането на помпата в експлоатация се препоръчва при следните случаи:

 • Когато в една система работят заедно два или повече продукта на Grundfos, например в бустерни системи или системи за отпадни води.
 • Ако помпите работят в голяма система, например система за управление на сгради
 • Ако потребителят иска да бъде обучен за правилна работа на помпите/системата
 • Там, където инсталирането е от критично значение, за да може продуктът на Grundfos да работи в продължение на пълния си планиран срок на експлоатация, например в приложения за пречистване на води. В такива случаи въвеждането в експлоатация не е само препоръчително, но е и необходимо
 • Там, където безопасността представлява проблем, например в системи за дезинфекция.

 

Обърнете се към вашата местна фирма на Grundfos, за да организирате въвеждането в експлоатация на вашата новомонтирана система на Grundfos.

Препоръчвани резервни части

Въпреки че стратегията на Grundfos е да се предоставят най-добрите възможни решения за помпи на клиентите ни, след дълъг срок на експлоатация ще настъпи износване на някои от компонентите при определени ситуации. Ако изискването е времето на престой в експлоатацията да е кратко или ако помпата е инсталирана в недостъпни места, където доставянето на резервни части може да отнеме много време, препоръчва се поддържането на известен запас от препоръчваните резервни части на обекта.

Обърнете се към местната фирма на Grundfos, за да получите информация за препоръчваните резервни части или сервизни комплекти за вашия продукт Grundfos.

Операции

Действие

Оптимизация

Grundfos предлага анализ на ефективността на вашата съществуваща помпена система, като ви дава предложения за повишаване на ефективността на вашата съществуваща помпена система, като ви помага за постигане на икономии с течение на времето.

Повишаване на ефективността на вашата съществуваща система

Провеждането на анализ на ефективността на вашата съществуваща помпена система ви дава основа за повишаване на ефективността и по този начин - постигане на икономии с течение на времето. Анализът на ефективността води до предложения за повишаване на ефективността и ще покаже как това ще ви спести пари.

Grundfos предлага следните нива на анализ за оценяване на ефективността на вашата помпена система:

 • Инсталирани основни проверки.

 

Извършва се основно оценяване, единствено въз основа на данните от табелката с данни на помпата, като се сравнява нейната ефективност с тази, предлагана от по-новата, ефективна технология и материали, които се откриват в съвременните помпи.

 • Бърза проверка на ефективността на помпата.

 

Измерват се налягането и консумацията на помпата в киловатчаса. Дебитът се оценява въз основа на наличните данни за помпата и резултатите от измерванията.

Някои от предложенията за подобряване на ефективността, получени в резултат, може да включват подобряване на управлението на скоростта, подобряване на мотора, различно оразмеряване на тръбите, монтиране на контролер или може би споразумение за редовно обслужване.

Пълна проверка на помпата

Анализът на ефективността, предлаган от Grundfos, е първата стъпка в нашата проверка на помпата - диагностичен инструмент, който използваме, за да проверим дали помпената система работи при оптимална консумация на енергия, за да гарантираме, че вашите разходи се поддържат на абсолютния минимум - сега и в бъдеще. Вижте "Анализ на възможностите за подмяна", за да откриете повече за проверката на помпа на Grundfos.

Сервизно споразумение

Сервизното споразумение на Grundfos гарантира ефективната и непрекъсната работа на вашата помпена система и ви дава достъп до сервизните центрове на Grundfos и оторизираните сервизни партньори по целия свят, денонощно.

Профилактиката е по-добра и по-евтина от лечението

След като сте си купили помпата, ще искате тя да функционира ефективно и надеждно; едно официално сервизно споразумение с Grundfos ще ви даде спокойствие. То е и изгодно в икономическо отношение, като ви дава твърда сума на разходите във вашия бюджет за поддръжка и достъп до значителни отстъпки.

Вие просто съставяте комплект от сервизни програми в съответствие с нуждите си, а след това ни оставяте да извършваме планови посещения за поддръжка, за да не допускаме престой. Предлагаме три типа сервизно споразумение, налично за всички помпи:

 • Базово
 • Разширено
 • Цялостно.

 

Независимо какво споразумение изберете, вашето оборудване винаги ще бъде сервизирано от специално подготвен персонал.

Изгодният избор

Добре поддържаните помпи могат да намалят вашата консумация на енергия до 50%. Освен това, не трябва да се забравя, че в cерия помпи, работещи заедно, една неизправна помпа може да засегне всички други. Сервизно споразумение с Grundfos ще сведе разходите за експлоатация на помпата до минимум. Нашето внимателно пресмятане на oбщите експлоатационни разходи на всички наши продукти показва, че имаме поглед върху истинските разходи за притежание на всяка от нашите помпи.

Сключването на сервизно споразумение и оставянето на нашите високо квалифицирани сервизни техници да извършват сервиз на вашите помпи ви предпазват от непредвидени разходи. Редовният сервиз и поддръжка на вашите помпи гарантират, че те работят при оптимална ефективност.

Ремонт и поддръжка

Сервизът на Grundfos ще поддържа и ремонтира вашите помпи. Нашите сервизни професионалисти могат и да ви посъветват по въпросите на ефективността, като дадат предложения за икономия на пари в дългосрочен план.

Ремонт и поддръжка на вашите съществуващи помпени системи

Естествено, винаги можете да се обърнете към Grundfos за ремонта и техническото обслужване на помпите, които сте закупили от нас. Grundfos може да ремонтира вашите помпи до спецификациите, които имат като нови. Важно е обаче да се запомни, че една нова по-добра или същата като старата помпа може да се окаже в дългосрочен план по-евтина от ремонта. Вижте в "Подобряване или смяна" как това има здрав смисъл от гледна точка на бизнеса.

Ефикасен сервиз, където и да се намирате

Сервизът на Grundfos е винаги наблизо. Като работим в близко сътрудничество с нашите оторизирани сервизни партньори, ние предлагаме сервиз по целия свят. Помощта от квалифицирани професионалисти по помпите никога не е далече, независимо дали се нуждаете от незабавна помощ, или се интересувате да чуете какви възможности има за икономии.

Дистанционно управление на Grundfos

Дистанционното управление на Grundfos е изгоден, сигурен и надежден начин да следите и управлявате помпените инсталации от компютър с интернет при много ниска цена.

Свързване на помпите и хората

Със защитената и надеждна система за дистанционно управление можете да следите и управлявате своите помпени системи от компютър с интернет при много ниска цена.

Дистанционното управление на Grundfos е изгодна и опростена система за следене и управление на помпените инсталации в търговски сгради и в системи за водоснабдяване и отпадни води. То намалява нуждата от инспекции на обекта, а в случай на аларма и предупреждение отговорните хора се уведомяват директно.

Системата предлага по-широка гама от предимства и функции от проследяването, базирано на мобилен телефон. За тези, които не изискват автоматизиране на дистанционния процес, дистанционното управление на Grundfos е идеалното решение за проследяване и дистанционно управление, повече от традиционните системи SCADA (управление с надзор и събиране на данни). Първоначалната инвестиция е минимална, а една фиксирана ниска такса покрива трафика на данни, разходите за хостване и поддръжка на системата, включително архивиране на всички данни.

Ефикасно управление на аларми

Графикът при повикване в тази нова телеметрична система гарантира, че алармените съобщения от контролерите на обекта отиват директно при отговорните хора. Мениджърът на системата може да влезе в системата от компютър на всяко място и да планира кой да получава алармените съобщения от всяка инсталация във всеки момент на денонощието. Мениджърите могат да планират за години напред и лесно могат да обработват всекидневните изключения от графика.

Оптимизиране на сервизното обслужване и поддръжката

Промените в ефективността на помпата могат да се проследяват с използване на графики на тенденциите, генерирани автоматично от системата. Това проследяване може да даде индикация за всяко износване или повреда в инсталацията, като в съответствие с това да се планира необходимият сервиз и поддръжка.

Комуникационният интерфейс (модемът CIU271) разрешава предаването на данни посредством GPRS/SMS от вашите помпи и контролери Grundfos. Вградената многоцелева В/И платка ви позволява да свързвате сензори и превключватели.

Подмяна

Подмяна

Проверката на помпи от Grundfos представлява нашият анализ за подмяна. Това е инструмент за пълна диагностика, който разглежда вашето съоръжение, енергийната ефективност на вашата система и разходите за целия срок на експлоатация на вашето решение за помпа. Той предоставя подробни препоръки за подмяна, включително приблизително време на изплащане.
Оставете нашата проверка на помпите да ви каже как да спестите от енергийни разходи

Проверката на помпи на Grundfos е подробен преглед на вашата помпена система. Тя измерва дебита, консумираната мощност и общата ефективност на помпите, които сте инсталирали за определен период, като изтъква колко енергия бихте могли да спестите, ако преминете на по-ефективни помпи и мотори.

Процесът започва с посещение на екипа за проверка на помпите във вашето съоръжение, който изслушва вашето описание на изискванията ви, с цел да гарантира най-добрата възможна дефиниция на задачата, която предстои. Следващата стъпка е пълна визуална инспекция на място във вашето съоръжение. Това включва инспекция на операционната среда, помпите, вентилите и чертежите на тръбопроводите.

CAPS

Предназначението на CAPS е да предостави пълен инструмент, който съдържа обширен каталог на продуктите на Grundfos и програма за оразмеряване, за да изберете най-подходящата помпа за вашето приложение.

Има и функция за избор на помпа за подмяна за циркулационни помпи за централно отопление, помпи за гореща вода и S помпи за отпадни води, както и функция за произвеждане на професионални оферти, които включват криви, чертежи, текстове на офертата, електрически схеми и др.

И не на последно място, софтуерът съдържа ръководства за използване и работа почти за всички помпи Grundfos на много езици. Сервизни чертежи, разгънати изгледи и списъци на частите се предлагат за всички продукти за канализация, а също и за много други типове помпи.

CAPS се предлага в две версии: WinCAPS, предлагана на CD-ROM, и онлайн версията WebCAPS, предлагана на уеб сайта на Grundfos. Допълнителните функции в WebCAPS включват чертежи на CAD и литература.

Резервни части

Резервни части

"БЪДЕТЕ отговорни" е един от нашите девизи в Grundfos. За нас от голямо значение е помпите ни да бъдат проектирани за ниска консумация на енергия и най-високия възможен коефициент на полезно действие през целия им срок на експлоатация. Едно от последствията от това е, че офертите за сервиз, включително резервни части и комплекти за смяна, се определят през фазата на разработка.
Персонализираните оферти за сервиз, поръчки онлайн и центрове за дистрибуция с бърза реакция гарантират, че имате частите, когато ви потрябват.

Списък на препоръчваните резервни части

Списъкът съдържа частите, които трябва да поддържате на обекта за сервиз на вашите помпи. Тези препоръки могат да се намерят на сайта на продуктите в нашия инструмент WebCAPS.

Специално проектирани сервизни комплекти

Сервизните комплекти включват всичко, което ви трябва за задача за сервизна поддръжка или ремонт, включително инструкции за разглобяване, подмяна и повторно сглобяване.

Услуга за 24-часова доставка на резервни части

За да бъдете напълно сигурни, че не трябва да чакате, можем да заделим запаси от резервни части, които са от критична важност за вашата работа. Това ще гарантира, че те ще са в наличност, когато ви потрябват.

Гаранция 10 години

Ние гарантираме, че резервните части за всяка помпа Grundfos, която закупите днес, ще останат в наличност през следващите 10 години.

Онлайн инструмент за сервиз

24-часов достъп до нашия онлайн инструмент WebCAPS е наличен от всеки компютър. Цялата техническа документация и информацията, която ви трябва за сервиз на вашата помпа, е винаги достъпна за вас, по всяко време:

 • Сервизни инструкции
 • Видеофилми "стъпка по стъпка" за сервиз
 • Интерактивни разгънати изгледи
 • Чертежи с разрези.
Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg