Цифрово дозиране, DDI

Преглед

Преглед

Помпите DDI на Grundfos предлагат цифрово дозиране от 75 ml/h до 150 l/h с реална настройка на дебита. Вградената високоефективна микроелектроника и иновативната технология на управлявани по скорост задвижвания дават прецизно и непрекъснато дозиране, гарантиращо неизменно качество на смесването и обработката. Просто коефициентът на дозиране се въвежда в литри за час, а помпата се грижи за всичко останало.

Цифрово дозиране

Използването на задвижвания със стъпков двигател/EC оптимизира управлението на скоростта на работния ход и го прави изключително точно. Времетраенето на всеки работен ход на налягането е различно в зависимост от настройката на потока. Времето на всеки работен ход на всмукване остава постоянно, но може да се удължава с използване на функцията антикавитация, като по този начин се приспособява към съответните нужди. По този начин всмукването винаги се извършва при пълен обем на работния ход. Това води до непрекъснато дозиране и по-ниски пулсации в дозиращата система – важни фактори за осигуряването на гладко изпомпване на носителя за обезгазяване и при инсталации, които изискват по-дълги линии на всмукване.

Икономично дозиране

DDI поддържа енергийните разходи рекордно ниски благодарение на авангардната технология на EC двигател. Максималната ефективност също е гарантирана, дори и при потоци от 150 l/h

При висока точност от +/- 1.5 % повторяемост за целия диапазон на регулиране, DDI помпите намаляват консумацията на химикали чрез прецизно дозиране на необходимото количество.

Висока гъвкавост

Конструкцията е уникална по рода си – двигател, трансмисия и два размера на дозиращи глави са всичко, което е необходимо за пълната серия помпи. Това радикално намаление на вариациите е понижило броя на резервните части, необходими като минимум – важно икономическо предимство за потребителя.

Простото въвеждане и контролиране на коефициента на дозиране в л/ч при идеално калибриране дава уникално ниво на лекота на използване и прецизност. DDI са по-малки и по-тихи от конвенционалните дозиращи помпи в този диапазон на капацитет. Елементите за управление и показване се намират или отстрани, или на гърба на помпата. Широка гама от функции на управление с цел персонализиране на приложенията, например ръчно, сигнал при контакт, аналогов сигнал, партида и управление на таймера.

Боравене с високо-вискозни среди – до 2600 mPa/s

Технологията на цифровото дозиране позволява управлението на скоростта на работния ход на всмукване, за да се избегне кавитация при работа с високо-вискозни среди. Предлагат се две скорости на всмукване.

Опция монитор на поток

Мониторът на поток, разработен за DDI помпи, е абсолютно надежден при откриване на неизправности в дозирането както от страната на всмукване, така и от страната на нагнетяване, като издава незабавно съобщение за грешка. Мониторът предлага и интелигентна диагностика на грешки и цифрово следене за превишено налягане. Просто въвеждате цифрово максимално позволеното обратно налягане, а ако това налягане бъде превишено, помпата се изключва.

Fieldbus комуникации

Предлагат се с интерфейс Profibus, за да подадат pаботни данни и информация за състоянието за управление на качеството, профилактика и бъдещи справки.

Процеси:

Дозиране на биоциди и химикали, разнообразна гама киселини за лентова смазка за конвейерно оборудване, флокулиращи и коагулиращи агенти, катионни и анионни полимери с различни вискозитети, агенти за утаяване и дезинфектанти, CIP приложения

Области на приложение

 • Производство на хартия
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Третиране на промишлени процесни и канални води
 • Третиране на питейна вода

Предимства:

 • Висока прецизност и лекота на използване
 • Адаптируемост за гъвкавост
 • Възможност за работа с високо-вискозни среди
 • Високият коефициент на възможност за изменение и функционалност позволяват широка гама приложения
 • Управление на потока
 • Двойна PTFE диафрагма
 • Откриване на течове в диафрагмата
Брошури

Брошури

 

Усъвършенствайте вашия бизнес

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Дозиране и дезинфекция

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Референтни случаи
Сервиз

Сервиз

Контакт
Търговски офис

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя