Control MPC

Преглед

Преглед

Grundfos Control MPC е табло за управление с контролер CU 352, който ви позволява да следите и управлявате до шест еднакви помпи, свързани в паралел. Той се предлага с всичко, необходимо за започване на работа и съдържа софтуер, оптимизиран за вашето конкретно приложение. Control MPC ще минимизира консумацията на енергия и ще намали разходите за енергия, веднага след доставката. Със софтуера, оптимизиран за приложенията, вие имате пълен контрол върху помпите във вашата система. Функции като автоматично каскадно управление осигуряват най-високата възможност енергийна ефективност на системата.

Като единствена система на пазара, Control MPC, знае точно кои и колко помпи да се управляват, като ще оптимизира работата и ще минимизира консумацията на енергия.


При Control MPC няма прегради за комуникациите. Вие можете свободно да избирате измежду широк диапазон от езици на работа, а Control MPC поддържа комуникацията с оборудване за проследяване или други външни модули посредством редица протоколи на fieldbus:

 • Ethernet (VNC сървърът е стандартен в Control MPC)
 • PROFIBUS посредством модули CIU
 • LON посредством модули CIU
 • Modbus посредством модули CIU
 • GSM и GPRS посредством модули CIU
 • PLC посредством модули IO 351B

Control MPC е проектирано и вградено в същите стандарти на точно качество, както и другите продукти на Grundfos. Функции като разположение на самостоятелни помпи, наложено редуване на помпите и защита срещу работа "на сухо" помагат да се повиши надеждността и да се намалят престоите и скъпата поддръжка. Всичко, което се изисква от вас, за да започнете да използвате предимствата на Control MPC, е да следвате простия съветник за инсталиране, който ви помага да зададете желаните параметри в правилната последователност.

Приложения

 • Усилване по налягане
 • Отопление
 • Охлаждане
 • Климатизация.

 

Характеристики

 • Ефективно каскадно управление
 • Влияние върху работната точка
 • Индивидуално управление на помпите
 • Алтернативни работни точки
 • Часова програма
 • Пропорционално регулиране на налягането
 • Редуване
 • Помпи в режим на готовност
 • Тестов пуск на помпите
 • Пилотни помпи
 • Спиране при функция на нисък поток
 • Функция за меко повишаване на налягането (минимизиран риск при воден удар)
 • Извънреден режим
 • Очакван дебит
 • Защита от работа "на сухо”
 • Ethernet.

Ползи

 • Надеждни и лесни за използване.
 • Енергийно ефективно каскадно управление
 • Функция за меко повишаване на налягането
Брошури

Брошури

 

Референтни случаи
Сервиз
Инсталиране

Монтаж

Въвеждане в експлоатация A:

За постигане на оптимална работа, много важно е продуктът/системата да бъдат инсталирани и регулирани правилно от самото начало. Познанията от сервизния техник Grundfos и използването на специфичните сервизни инструменти на Grundfos за регулиране на работата на помпата гарантират, че клиентът може да бъде сигурен, че се постига най-високата ефективност и правилна работа. Въвеждането на помпата в експлоатация се препоръчва за следните приложения:

 • Ако помпите се управляват от честотен конвертор
 • Ако помпата работи в голяма система, например система за управление на сгради
 • Ако потребителят иска да бъде обучен за правилна работа на помпата
 • Ако помпата не трябва да е липсващо звено във важно производствено/приложно съоръжение
 • Там, където инсталирането е от критично значение, за да може продуктът на Grundfos да работи в продължение на пълния си планиран срок на експлоатация, например в приложения за пречистване на води. В такива случаи въвеждането в експлоатация не е само препоръчително, но е и необходимо
 • Там, където безопасността представлява проблем, например в системи за дезинфекция.

 

Въвеждането в експлоатация се изпълнява в процедура "стъпка по стъпка", като се издава отчет за настройките на помпата.

Не се колебайте да се обърнете към своята местна фирма на Grundfos за въвеждане в експлоатация на вашия току-що монтиран продукт на Grundfos.

Операции

Действие

Сервизът на Grundfos може да ви посъветва при проблеми с ефективността, като даде предложения за икономия на пари в дългосрочен план.

Не всички наши продукти се нуждаят от резервни части. Нашите помпи са предназначени да предоставят ниска консумация на енергия и най-високата възможна ефективност за целия си срок на експлоатация. Това се отнася специално за помпите, при които технологиите доказват, че е по-ефективно и надеждно да се подменят помпите, отколкото да се ремонтират.

Сервизът на Grundfos ще поддържа и ремонтира вашите помпи. Нашите сервизни професионалисти могат и да ви посъветват по въпросите на ефективността, като дадат предложения за икономия на пари в дългосрочен план.

Ремонт и поддръжка на вашата съществуваща помпена система

Разбира се, винаги можете да се обадите на Grundfos за ремонт и поддръжка на помпите, които сте закупили от нас. Grundfos може да ремонтира вашите помпи до спецификациите, които имат като нови. Важно е обаче да се запомни, че една нова по-добра или същата като старата помпа може да се окаже в дългосрочен план по-евтина от ремонта. Вижте в "Подобряване или смяна" как това има здрав смисъл от гледна точка на бизнеса.

Ефикасен сервиз, където и да се намирате

Сервизът на Grundfos е винаги наблизо. Заедно с нашите местни упълномощесни сервизни партньори, ние предлагаме сервиз по целия свят, а помощта от квалифицирани професионалисти по помпите никога не е далече, независимо дали се нуждаете от незабавна помощ, или се интересувате да чуете какви възможности има за икономии.  

Дистанционно управление на Grundfos

Дистанционното управление на Grundfos е изгоден, сигурен и надежден начин да следите и управлявате помпените инсталации от компютър с интернет при много ниска цена.

Свързване на помпите и хората

Със защитената и надеждна система за дистанционно управление можете да следите и управлявате своите помпени системи от компютър с интернет при много ниска цена.

Дистанционното управление на Grundfos е изгодна и опростена система за следене и управление на помпените инсталации в търговски сгради и в системи за водоснабдяване и отпадни води. То намалява нуждата от инспекции на обекта, а в случай на аларма и предупреждение отговорните хора се уведомяват директно.

В сравнение с контрола на базата на мобилни телефони, системата предлага по-широка гама от предимства и функции от проследяването, базирано на мобилен телефон. За тези, които не изискват автоматизиране на дистанционния процес, дистанционното управление на Grundfos е идеалното решение за проследяване и дистанционно управление, повече от традиционните системи SCADA (управление с надзор и събиране на данни). Първоначалната инвестиция е минимална, а една фиксирана ниска такса покрива трафика на данни, разходите за хостване и поддръжка на системата, включително архивиране на всички данни.

Ефикасно управление на аларми

Посредством графика при повикване тази нова телеметрична система гарантира, че алармите от контролерите на обекта отиват директно при подходящите хора. От компютър на всяко място мениджърът на системата може да влезе в системата и да планира кой да получава алармените съобщения от всяка инсталация във всеки момент на денонощието. Мениджърите могат да планират за години напред и лесно могат да обработват всекидневните изключения от графика.

Оптимизиране на сервизното обслужване и поддръжката

Промените в ефективността на помпата могат да се проследяват с използване на графики на тенденциите, генерирани автоматично от системата. Това проследяване може да даде индикация за всяко износване или повреда в инсталацията, като в съответствие с това да се планира необходимият сервиз и поддръжка.

Комуникационният интерфейс (модемът CIU271) разрешава предаването на данни посредством GPRS/SMS от вашите помпи и контролери Grundfos. Вградената многоцелева В/И платка ви позволява да свързвате сензори и превключватели.

 

Подмяна

Подмяна

CAPS

Предназначението на CAPS е да предостави пълен инструмент, който съдържа обширен каталог на продуктите на Grundfos и програма за оразмеряване, за да изберете най-подходящата помпа за вашето приложение.

Освен това има и подробна функция за избор на помпа за подмяна за циркулационни помпи за централно отопление, помпи за гореща вода и S помпи за отпадни води, както и функция за произвеждане на професионални оферти, които включват криви, чертежи, текстове на офертата, електрически схеми и др.
Възможно е да се експортира всичко това в най-популярните файлови формати, включително gif, bmp, txt, dxf и др.

И не на последно място, софтуерът съдържа ръководства за използване и работа почти за всички помпи Grundfos на много езици. Сервизни чертежи, разгънати изгледи и списъци на частите се предлагат за всички продукти за канализация, а също и за много други типове помпи.

CAPS се предлага в две версии: WinCAPS, предлагана на CD-ROM, и онлайн версията WebCAPS, предлагана на уеб сайта на Grundfos. Допълнителните функции в WebCAPS включват чертежи на CAD и литература.

Резервни части

Резервни части

"БЪДЕТЕ отговорни" е един от нашите девизи в Grundfos. Затова за нас е от голямо значение помпите ни да бъдат проектирани за ниска консумация на енергия и най-високия възможен коефициент на полезно действие през целия им срок на експлоатация. Следователно, офертите за сервиз на Grundfos, включително резервни части и комплекти за смяна, се определят през фазата на разработка.
Персонализираните оферти за сервиз, поръчки онлайн и центрове за дистрибуция с бърза реакция гарантират, че имате частите, когато ви потрябват.

Списък на препоръчваните резервни части

Списъкът съдържа частите, които трябва да поддържате на обекта за сервиз на вашите помпи. Тези препоръки могат да се намерят на сайта на продуктите в нашата система WebCAPS.

Специализирани комплекти за обслужване

Сервизните комплекти включват всичко, което ви трябва за задача за сервизна поддръжка или ремонт, включително инструкции за разглобяване, подмяна и повторно сглобяване.

Услуга за 24-часова доставка на резервни части

За да бъдете напълно сигурни, че не трябва да чакате, можем да заделим запаси от резервни части, които са от критична важност за вашата работа. Така те ще бъдат на разположение за вас, независимо кога ви дотрябват.

Гаранция 10 години

Резервни части за помпата Grundfos, която купите днес, ще има в наличност в продължение на 10 години - това е нашата гаранция за вас.

Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg