GRUNDFOS ALPHA2

Преглед

Преглед

Новата помпа ALPHA2 дава ново определение на това, каквоможе да направи един малък, битов циркулатор. Вграденатаеднопосочна комуникация на новата помпа ALPHA2.

С ALPHA Reader, прави възможно бързото и лесно хидра-влично балансиране на отоплителната система.

Това е от полза, както за инсталаторите така и за собстве-ниците на жилища, генерирайки значителни икономии насметките за отопление.

С инсталирането на приложението Grundfos GO баланс,можете да получите изчисления в реално време на дебита,който се изисква за отделните радиатори в системата. При-ложението помага на потребителя във всяка една стъпка отцелия процес за хидравличен баланс на всички радиатори всистемата.

В допълнение, ALPHA2 предлага изключителна надеждност,без блокиране и най-високата ефективност в класа.*

 

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

  • Без блокиране – безпроблемната работа намалява необ-ходимостта от посещения за аварийни ремонти
  • Без работа на сухо – вградената активна защита га-рантира, че помпата ще работи само когато има вода вкорпуса.
  • Самостоятелно регулиране – AUTOADAPT автоматичнонамира най-добрата настройка на помпата, за да се макси-мизира както комфорта така и ефективността 
  • Ненадмината ефективност – циркулационната помпас най-висока енергийна ефективност в своя клас според VDE *

 

Ползи

  • Ниска консумация на енергия
  • Режим на управление AUTOADAPT
  • Ниско ниво на шума
Контакт
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Как да закупя

Как да закупя

В тази секция ние ще ви насочим към вашия местен уебсайт

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg