Grundfos iSOLUTIONS

ИНТЕЛИГЕНТНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИТЕ НУЖДИ

Нашето мислене се простира отвъд помпите, като вземаме предвид особеностите на цялата помпена система.

Ние оптимизираме начина, по който помпи, честотни конвертори, контролни и защитни модули, измервателни и комуникационни системи работят заедно в обща система.

И ние можем да комбинираме вашите изисквания, нашите експертни знания и най-съвременните интелигентни помпени решения във всяко конкретно приложение. Ние наричаме това Grundfos iSOLUTIONS.

Energy optimisation

ЕНЕРГИЙНО ОПТИМИЗИРАНЕ

Разберете колко енергия и пари можете да спестите, чрез оптимизиране на вашата помпена система с услугата "Енергиен одит" на Grundfos.