Третиране на води

Преглед

Преглед

Дори и за добрите водоизточници третирането на водите е важно за осигуряване на тяхното добро качество. Третирането на води описва процесите, използувани да направят водата приемлива за определени нужди и да удовлетворят строгите стандарти за нейното качество. Grundfos може да доставя помпено оборудване за отделяне на твърдите частици при механичното третиране като напр. утаяване и филтрация, както и дозиращи помпи при химическото третиране като напр. дезинфекция и коагулация.

Например, разтворените вещества, които се отстраняват при третирането на питейна вода, включват калций и магнезий от твърди води, сяра и въглероден диоксид от кисели води, манган от глинести води, нитрати от замърсени с торове води, сероводород от миришещи на развалени яйца води и седименти и органични вещества от мътни води, в които може също да има разтворени минерали с висока концентрация. Други потребления могат да бъдат за промишлени или медицински нужди.

Помпените системи на Grundfos включват потопяеми помпи, осово-засмукващи помпи, огромни помпи с разделящ се корпус, както и нашите наложили се вертикални многостъпални центробежни помпи (CR). Нашата пълна гама дозиращи помпени системи са за големи или малки обеми и се базират на различни технологии; електронни и електрохимични принадлежности осигуряват пълен контрол; и PLC-управлявани, напълно автоматични системи за подготовка на сухи материали и надеждно дозиране.

Устойчивостта при третирането на води налага помпеното оборудване да е с дълъг живот и да осигурява икономически ефективна и безпроблемна работа. Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити.

Външни честотни конвертори (CUE) за задвижвания с променлива скорост и защити на двигатели (MP204), които следят състоянието на двигателя, гарантират оптимално адаптиране към променящи се работни условия. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

Техническите решенията на Grundfos се разработват за конкретните помпени инсталации и всички компоненти са напълно интегрирани от самото начало. Анализите на пълните експлоатационни разходи са показали как този привидно сложен и скъп процес води до значителни ползи за собствениците. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани приложения
Downloads

Downloads


Помпи с приложение в Третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура за Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg