Добиване на вода

Преглед

Преглед

Добиването на позволяваща пречистване вода е първата стъпка за всяка водоснабдителна система. Независимо дали източникът е подпочвена вода, повърхностна вода от реки и езера, обезсолена морска вода или рециклирана пречистена вода, Grundfos предлага пълни помпени решения от всякакъв мащаб - от потопяеми до осово-засмукващи помпи и големи помпи с разделен корпус и аксиален поток.

Устойчивостта при добиването на вода от даден източник с течение на времето изисква помпеното решение да е икономически ефективно, да осигурява безпроблемна работа и да е енергийно оптимизирано. Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити.

Външни честотни конвертори (CUE) за задвижвания с променлива скорост и защити на двигатели (MP204), които следят състоянието на двигателя, гарантират оптимално адаптиране към променящи се работни условия. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

През годините Grundfos е бил пионер в многобройни иновации, които са се превърнали или в момента стават промишлени стандарти. Grundfos ще продължи да е начело на промотирането и внедряването на енергийно ефектива и устойчива технология. Точно тези иновации ще позволят на водоснабдителната инфраструктура да посрещне бъдещите предизвикателства и нормативни разпоредби.

Разработните от Grundfos високоефективни двигатели, съчетани с вградено или външно задвижване с променлива скорост, отговарят, а понякога надхвърлят изискванията, поставени от законовите разпоредби за ефективност на двигателите по света. Съобразявайки това, средно 85% от общите експлоатационни разходи (LCC) за една обикновена помпена система са енергийни разходи; преминаването към технология с високоефективни двигатели може да означава намаляване на (LCC) с до 50% и намаляване негативното влияние върху околната среда.

Техническите решенията на Grundfos се разработват за конкретните инсталации и всички компоненти са напълно интегрирани от самото начало. Grundfos отива по-далеч от осигуряването на вода по начин, който е икономически и екологично устойчив. Нашата визия може да се прилага по отношение на основните проблеми за опазване източниците на вода, като посреща нуждите на консуматорите и гарантира икономически ефективна инфраструктура. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Downloads

Downloads


Референтна програма за SP помпи

Референтна програма за SP помпи

Инженерно ръководство за оптимален монтаж на SP помпи.


water utility профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Действителен случай, Loosdrecht

Действителен случай, Loosdrecht

Grundfos и Vitens си сътрудничат в намирането на нови енергийни спестявания под земята.


Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg