Разпределяне на водата

Преглед

Преглед

Надеждното, чисто и безопасно разпределяне на питейната вода до домовете и обществените сгради очевидно е първият приоритет на всеки доставчик на вода. Все пак, течове и преливания може да костват на водоснабдителните фирми много повече отколкото загубите на вода от разпределителната система.

Начинът на разпределяне на водата зависи от топографията и местните нормативни разпоредби, като за постигане на най-добри резултати често се използува комбинация от гравитачни тръби и тръбни системи под налягане. Grundfos can supply pumps and controls for the entire water distribution system, including main and local pumping stations, ensuring reliable management of pressure zones throughout the pipes network.

Grundfos помага за намаляване разходите и за ограничаване загубите на вода в разпределителните системи чрез ефективно управление на налягането. Това става чрез компенсиране на свръхналяганията в тръбната система и чрез намаляване на хидравличния удар, който причинява нови пробиви.

Demand Driven Distribution на Grundfos е решение с няколко помпи, работещо при пропорционално налягане, при което системата е проектирана да предоставя точния необходим дебит при исканото налягане с определен брой помпи, работещи в най-ефективната си точка, вместо една голяма помпа. Control MPC на Grundfos дава възможност за управление с пропорционално налягане, плавно повишаване и понижаване, каскадна работа на до шест помпи и мониторинг и контрол с ясни текстови съобщения. Control MPC на Grundfos работи с всички типове помпи, като предлага съществени икономически ползи от спестена електроенергия и намалени загуби от течове.

Устойчивостта при системите за разпределяне на вода от даден източник изисква във времето помпеното оборудване да е с дълъг живот и да осигурява икономически ефективна и безпроблемна работа. Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

Разработните от Grundfos високоефективни двигатели със или без вградено или външно задвижване с променлива скорост, отговарят, а понякога надхвърлят изискванията, поставени от законовите разпоредби за ефективност на двигателите по света. Съобразявайки това, средно 85% от общите експлоатационни разходи (LCC) за една обикновена помпена система са енергийни разходи; преминаването към технология с високоефективни двигатели може да означава намаляване на (LCC) с до 50% и намаляване негативното влияние върху околната среда.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos предлага външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), Dedicated Controls и интернет-базиран контрол (Grundfos Remote Management), които са напълно интегрирани в една помпена система. Dedicated Controls позволяват лесен контрол върху функционалните способности на помпата чрез лесен за употреба SCADA интерфейс. Системите за мониторинг и контрол на Grundfos включват лесен за боравене комуникационен интерфейс, съвместим с 95% от наличните на пазара стандарти за комуникация.

Техническите решенията на Grundfos се разработват за конкретните помпени инсталации и всички компоненти са напълно интегрирани от самото начало. Анализите на пълните експлоатационни разходи са показали как този привидно сложен и скъп процес води до значителни ползи за собствениците. Grundfos остава с вас и вашето помпено оборудване през цялото време, предлагайки ви договори за първоначален пуск, които гарантират правилен монтаж и сервизни договори, които да покрият всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на на резервни части и обследване на помпи.

Контрол на налягането

Demand Driven Distribution

Водоснабдителните фирми продължават да заделят значителни ресурси, които да решат проблеми, свързани с недоходоносни води (NRW) (NRW = Non-Revenue Water). NRW е вода, която е била "произведена" и е "изгубена" преди да стигне до консуматора, следователно струва на водоснабдителната фирма пари. Международната Асоциация по Водите - International Water Association (IWA) е разработила подробна методология за оценка на различните компоненти на NRW, като е идентифицирала следните такива: нетаксувана позволена консумация, очевидни загуби като кражба на вода и неточни водомери, както и реални загуби.

Grundfos е в особено добра позиция да намали и контролира реалните загуби, причинени от течове заради пробиви в мрежата. Grundfos може да помогне по два начина – чрез значително редуциране на излишното налягане в тръбопроводната система и чрез намаляване на риска от хидравличен удар, причиняващ нови пробиви. Решението и в двата случая е с Grundfos Control MPC.

Важно за намаляване на загубите от течове

Намаляването на течове и преливане изисква инициативи като по-бързо установяване на течовете, оптимизиране управлението на активите и не на последно място - създаване на стратегия за контрол на налягането. Контролът на налягането вече е признат като съществен за ефективното справяне с течовете.

Главното за една типична стратегия е да се минимизират загубите от съществуващи течове и да се намали рискът за нови. От наличните методи за контрол на налягането (редуциране на налягането, намаляване на пиковете и контрол на нивото) редуцирането на налягането е най-разпространено и включва няколко подхода. Grundfos има разработени системи, поддържащи контрола на налягането, които са интегрирани в нашите помпени решения.

Излишното налягане и хидравличният удар са главните виновници

Излишното налягане в системата, което се появява при малка консумация, е главен виновник за увеличаване на загубите от съществуващи течове. Вградените функции за пропорционално налягане в Grundfos Control MPC са уникален инструмент за елиминиране на излишното налягане. Контролерът следи състоянието на системата, отчита повишаването на системното налягане и съответно адаптира зададената работна точка. За консуматора няма промяна в налягането от крана, но течовете значително намаляват.

Най-известен е бустерът (система за повишаване на налягането) Grundfos Hydro MPC с вертикални многостъпални центробежни помпи (CR), а Grundfos Control MPC също се използува при системи, в които помпите не са CR.

Важен фактор, виновен за появата на нови течове, е хидравличният удар. Причинено от моментни промени в тръбната мрежа, това явление може да се намали или елиминира напълно с понижаване на скоростта на флуида, плавно ускоряване/забавяне скоростта на помпите или използуване на помпи с по-малък типоразмер. Днес съществуват софтуерни пакети за анализ; те са различни по сложност в зависимост от моделирания процес.

Един пример е, че внезапните промени, които причиняват хидравличен удар, могат да се избегнат чрез плавно ускоряване или забавяне скоростта на помпите. Това е стандартна предварително програмируема функция на Grundfos Control MPC.

Контрол на NRW и оптимизиране на помпената система

Течовете и преливанията може да костват на водоснабдителните фирми много повече отколкото загубите на вода от разпределителната система. Grundfos експертизите са винаги на разположение за защита на помпените системи на клиентите срещу разрушителния ефект от хидравлични удари и излишно налягане.

Чрез анализиране състоянието на системата и модела на консумация специалистите от Grundfos оценяват опциите за всяка конкретна разпределителна мрежа. Нашите препоръки застават зад икономичната степен на течове и наличните ресурси за поддържане на работеща стратегия за контрол на налягането.

Например, една голяма помпа може да има голям хидравличен удар; това е фактор, дължащ се на инерцията на помпата. По-малките помпи намаляват риска от хидравличен удар и изискват по-малки инвестиционни и експлоатационни разходи, като заедно с това понижават консумацията на енергия и загубите от течове.

Уникалното управление по пропорционално налягане от Grundfos

Управлението по пропорционално налягане автоматично оптимизира консумацията на енергия и свежда до минимум загубите на вода - това е уникално решение от Grundfos. При Control MPC управлението по пропорционално налягане компенсира излишното налягане в системата чрез автоматично адаптиране на зададената работна точка към действителния дебит. В ситуации, когато дебитът е голям, загубите на налягане в тръбната система са сравнително големи. Ако загубата на налягане в тръбната система е 1 bar, налягането на изхода на системата трябва да се зададе на 6 bar, за да може тя да подава налягане 5 bar.

В ситуации, когато дебитът е малък, загубата на налягане в тръбната система може да бъде едва 0.2 bar. Това би увеличило системното налягане до 5.8 bar, ако зададената работна точка е фиксирана на 6 bar. Излишъкът от 0.8 bar представлява допълнителна консумация на енергия и е натоварване за тръбната система.

За да компенсира това повишено налягане в системата, функцията пропорционално налягане автоматично намалява налягането на изхода на помпите на 5.2 bar, което води до значително намалени консумация на енергия и NRW.

Downloads

Downloads


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Надеждно и икономически рентабилно разпределение на водата.


Pump Handbook

Pump Handbook

Ръководство за оразмеряване и оптимизиране на надеждни помпени системи.


DDD

Действителен случай с Demand Driven ...

Demand Driven Distribution на Grundfos осигурява значително намаляване на загубите от течове и на енергийните разходи.


профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg