Третиране на отпадъчни води

Преглед

Преглед

Третиране на отпадъчни води е процесът на отстраняване на замърсители от водите, отведени от битови, промишлени или търговски обекти, както и повърхностни оттоци. При третирането на отпадъчни води обикновено се прилагат механични, биологични и химически процеси за отстраняване на тези замърсители. Grundfos може да доставя пълна гама компоненти за цялостно оборудване на ПСОВ (Пречиствателна Станция за Отпадъчни Води) - за механично, биологично и химическо третиране.

Процесът третиране на отпадъчни води варира от обикновени резервоари, служещи единствено за седиментация, до сложните процеси за усъвършенствано биологическо третиране, които са известни днес. Третирането цели намаляване на замърсителите в отпадъчните води като бактерии и вируси, отнемащи кислорода компоненти, хранителни, фармацевтични и химически вещества, както и тежки метали, преди водите да бъдат изпуснати в околната среда.

Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos предлага външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), които са предварително програмирани за гамата продукти на Grundfos, което гарантира оптимална работа.

Разработните от Grundfos високоефективни двигатели със или без вградено или външно задвижване с променлива скорост, отговарят, а понякога надхвърлят изискванията, поставени от законовите разпоредби за ефективност на двигателите по света. Съобразявайки това, средно 85% от общите експлоатационни разходи (LCC) за една обикновена помпена система са енергийни разходи; преминаването към Grundfos помпи с технология с високоефективни двигатели може да означава намаляване на LCC с до 50% и намаляване негативното влияние върху околната среда.

Grundfos предлага широка гама оборудване, предназначено специално за пренос и третиране на отпадъчни води. Устойчивостта при една ПСОВ изисква оборудването да е с дълъг живот и да осигурява икономически ефективна и безпроблемна работа. Grundfos остава с вас и вашето оборудване през цялото време, предлагайки ви договори за първоначален пуск, които гарантират правилен монтаж и сервизни договори, които да покрият всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Конструкция

Симулация за оптимизиране конструкцията на резервоар

Симулациите на потока предоставят на проектантите документация, че дадена конфигурация миксер/флоумейкър ще отговаря на заданията.

Симулациите на потока чрез Computational Fluid Dynamics (CFD) дават възможност на проектантите да сравняват действителния ефект от конфигурациите миксер и флоумейкър преди да завършат проектирането. Grundfos систематично предоставя CFD симулации на потока като документи от 2004 г.

CFD симулациите позволяват на проектантите да намерят оптималното разположение и броя на миксерите, за да:

  • Гарантират твърдите частици да останат в суспензия
  • Поддържат оптимална скорост в аеробната зона
  • Не се допуснат "мъртви" зони
  • Предотвратят обратен поток при аерацията

Струва ли си усилието?
Когато в резервоара има повече от един миксер, съществува риск те да работят един срещу друг. Ефективността спада, а в някои случаи операторите инсталират повече миксери за постигане на желания ефект. Коригирането на един неправилен проект може да излезе много скъпо.

CFD симулациите визуализират какъв ефект оказват различни конфигурации миксери върху потока в даден резервоар. Сравнявайки различните конфигурации и разположения, става възможно да се намери баланс между капиталните инвестиции за броя монтирани миксери и експлоатационните разходи спрямо ефекта на разбъркване/kWh.

Повечето процесни резервоари се с една от няколко основни форми, така че обикновено използуването на CFD симулация за даден проект е сравнително бързо и евтино.

Моля, свържете се с Grundfos, когато отново сте ангажирани с проект за ПСОВ. CFD симулацията може да спести много време и разходи.


Downloads

Downloads


Помпи за потопен и за сух монтаж

Помпи за потопен и за сух монтаж

Помпи за агресивни среди


sewage handbook

Изпомпване на канализационни води

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


Pump Handbook

Pump Handbook

Ръководство за оразмеряване и оптимизиране на надеждни помпени системи.


Помпи с приложение в третиране на води

Помпи с приложение в Третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент.


Motor book

Motor book

Информация за електрически двигатели, режими на работа и предназначение.


Центробежната помпа

Центробежната помпа

Ръководство за помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите.


water utility профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg