Транспортиране на отпадъчни води

Преглед

Преглед

В сравнение с водоснабдителните системи, които разпределят водата и осигуряват необходимото налягане до крайния консуматор, транспортирането на отпадъчни води изисква широка гама помпи, които да движат водата в условията на непрекъснато променящо се налягане. В зависимост от топографията и местните нормативни наредби може да се изисква комбинация от гравитачни канали и канализационна система под налягане.

Grundfos може да обезпечи всички случаи - от големи, изцяло адаптирани към нуждите на клиента помпени станции, до окомплектовани предварително сглобени станции с потопяеми помпи; от големи аксиални помпи и помпи със смесен поток, които могат да движат огромни потоци от повърхностни или поройни води при малък напор, до канализационни помпи с режещ нож, предназначени за системи под налягане за малки количества вода и малки подемни станции за транспортиране на отточни води от сгради. Още повече, Grundfos предоставя цялостни решения за контрол и мониторинг.

Техническите решенията на Grundfos се разработват за конкретните помпени инсталации и всички компоненти са напълно интегрирани от самото начало. Устойчивостта при транспортирането на отпадъчни води във времето изисква помпеното оборудване да е с дълъг живот и да осигурява икономически ефективна и безпроблемна работа.

Опитът в проектирането означава, че Grundfos може да осигури решения с енергийна оптимизация без компромис спрямо надеждността, може да поддържа помпите ви работещи по време на подмяна или реконструкции и да заложи минимизация на риска и максимална устойчивост в решенията. Това се постига напр. чрез Computational Fluid Dynamics (CFD) симулации на етап проектиране, анализи на пълните експлоатационни разходи (LCC) за цели помпени системи, както и обследване на помпи с цел енергийна оптимизация.

Grundfos има цели десетилетия опит в разработването на управляващи и мониторинг системи за помпено оборудване и произвежда свои собствени двигатели на помпи за всякакви флуиди и дебити. С това се постига перфектно съответствие спрямо хидравлика, двигатели, електрическа част и всички останали механични компоненти, които изграждат една цялостна помпена система, гарантирайки възможно най-добрата ефективност (к.п.д.).

Разработните от Grundfos високоефективни двигатели, в комбинация със специализирани задвижвания с променлива скорост, отговарят, а понякога надхвърлят изискванията, поставени от законовите разпоредби за ефективност на двигателите по света. Съобразявайки това, средно 85% от общите експлоатационни разходи (LCC) за една обикновена помпена система са енергийни разходи; преминаването към технология с високоефективни двигатели може да означава намаляване на (LCC) с до 50% и намаляване негативното влияние върху околната среда.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos предлага външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE), Dedicated Controls и интернет-базиран контрол (Grundfos Remote Management), които са напълно интегрирани в една помпена система. Dedicated Controls позволяват лесен контрол върху стандартните и специалните функционални способности на помпата като енергийна оптимизация и анти-блокиране чрез лесен за употреба SCADA интерфейс. Системите за мониторинг и контрол на Grundfos включват лесен за боравене комуникационен интерфейс, съвместим с 95% от наличните на пазара стандарти за комуникация.

Downloads

Downloads


Канализационно изпомпване

Канализационно изпомпване

Кратка информация и теория за оптимизиране на инфраструктурата.


Резервоари за поройни води

Проектиране на резервоари за поройни ...

Ръководството на Grundfos "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout" (Проектиране на резервоари за поройни води - препоръки и разположение) включва всички аспекти относно проектирането на резервоари за поройни води - от оразмеряването до монтажа.


Grundfos water utility профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура за Grundfos Water Utility профил


Действителни случаи
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg