Минно дело

Преглед

Преглед

Grundfos предлага на минните компании истинско партньорство; с организационна настройка и опит да посрещне всяко ваше изискване за надеждно помпено решение при открити и подземни минни работи. Помпите на Grundfos са направени да работят дълго време - дори при най-тежки работни условия.

Grundfos може да достави помпи за всички процеси и етапи в мината, с изключение на помпи за първоначален транспорт и на шламови помпи. Grundfos има помпени решения за всички процеси, при които се изпомпват флуиди - дори ако те съдържат абразиви като пясък, частици глина, частици от сондажно пробиване и други потенциално увреждащи предмети, а също и ако стойността на pH е много ниска, ако средата е агресивна като напр. излужващи разтвори, или когато изпомпваният флуид служи за почистване и поддръжка.

В допълнение, Grundfos е световен лидер в доставките на помпени решения за водни инсталации - от постъпване на необработени води до тяхното третиране, транспортиране и третиране на отпадъчни води, рециклиране и депониране. Ние гарантираме, че построеният за вашите работници град ще е напълно оборудван със спомагателни помпи за всички удобства.

С Grundfos като партньор ние можем винаги да адаптираме дадено решение към нужното приложение. Ние предлагаме висока надеждност със степен на непрекъсната работа, която осигурява високо ниво на сигурна работа. Нашите адаптирани помпени решения вземат под внимание изискванията за специална конструкция, която да съответства на агресивната среда и използуват сензори и защити за помпите и двигателите, които да ви предупредят, че има проблем, преди нещо да се повреди.

Нашите сервизни договори са съобразени с по-големите изисквания за поддръжка при приложения в минното дело. Партньорството с Grundfos се фокусира върху нещо повече от помпеното решение – ние фокусираме и върху вашия бизнес. Grundfos остава с вас и вашето помпено оборудване през цялото време, предлагайки ви договори за първоначален пуск, които гарантират правилен монтаж и сервизни договори, които да покрият всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на на резервни части и обследване на помпи.

Grundfos - една отговорна фирма

Ние изискваме от себе си социалното ни и етично поведение да бъде в съответствие с международните декларации за човешки права и право на труд - същите изисквания ще поддържаме и лъм нашите доставчици. Освен това, ние ще стимулираме нашите клиенти да действат по социално и етически отговорен начин.

Свързани приложения
Downloads

Downloads


Grundfos помпи за минни работи

Grundfos помпи за минни работи

Подходящи помпи за минни работи


Помпи при добива на метални руди

Помпи при добива на метални руди

Подходящи помпи при добива на метални руди


SP инженерно ръководство

SP инженерно ръководство

Референция към потопяеми помпи


Pump Handbook

Pump Handbook

Проектиране на ефективна помпена система


Помпи с приложение в третиране на води

Помпи с приложение в третиране на води

Третирането на води с помпата като централен елемент


Motor book

Motor book

Информация за електрически двигатели, режими на работа и предназначение


валово уплътнение

Ръководство за механични валови ...

Информация за валови уплътнения


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg