Третиране на промишлени води

Преглед

Преглед

Третиране на води по начина на Grundfos
- Усъвършенствайте своя бизнес с ефективни решения за третиране на води

Ако сте на пазара за високонадеждни решения за третиране на води, експертизата на Grundfos ще удовлетвори всичките ви очаквания. Като доставчик на пълната гама ние покриваме целия воден цикъл - от подаване и третиране до разпределяне и гарантираме, че на всеки етап е осигурено точно желаното качество на водата. Независимо дали се стремите да приготвите питейна вода от морска или внимателно да работите с ултрапречистена вода.

Като водещи в дозирането Grundfos предлага усъвършенствани цифрови дозиращи помпи в допълнение към широката гама механични дозиращи помпи за предварително третиране и дезинфекция. Цифровите дозиращи помпи са специално конструирани за безопасно и прецизно дозиране дори на много малки количества химикали – стигайки надолу до 0.0025 l/h. Това е съществено за икономически ефективната работа, тъй като не хабите скъпи химикали от предозиране. В допълнение, рискът да увредите вашия продукт чрез добавяне на прекалено много химикал ефикасно се елиминира. И тъй като дозирането е плавно, елиминирайки по този начин честите стресови пускания и спирания, както и потенциален риск от корозия, помпата обещава по-дълъг живот.

Гамата дозиращи помпи включва също механични такива, които могат да дозират до 8,000 l/h и да се справят с налягане до 200 бара за някои приложения.

Гамата решения в третирането на води на Grundfos включва също превъзходни системи за дезинфекция, както и устройства за измерване и контрол, които могат да се адаптират според вашите конкретни изисквания.

Дадено Grundfos решение за третиране на води може да бъде адаптирано с цел оптимизиране на сложни и взискателни промишлени процеси - и професионалното съдействие никога не е далеч. Като истинска глобална компания Grundfos е представена в 45 страни по света, което позволява на вас или на клиентите ви лесен достъп до "ноу-хау" и съдействие на местния език.

Свързани приложения
Downloads
Grundfos разполага с пълна гама продукти, които покриват целия воден цикъл: подаване, третиране, разпределение и събиране на отпадъчни води

Водна промишленост - усъвършенствайте ...

Grundfos разполага с пълна гама продукти, които покриват целия воден цикъл: подаване, третиране, разпределение и събиране на отпадъчни води


Ръководство - задълбочени описания на различни приложения за третиране на води, напр. филтрация, йонен обмен, дестилация и т.н.

Помпи с приложение в третиране на води

Ръководство - задълбочени описания на различни приложения за третиране на води, напр. филтрация, йонен обмен, дестилация и т.н.


Ръководство - Механични валови уплътнения за помпи

Механични валови уплътнения за помпи

Ръководство - Механични валови уплътнения за помпи


Ръководство - помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите.

Центробежната помпа

Ръководство - помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите.


Ръководство за помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите

Pump Handbook

Ръководство за помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg