Промишлени водогрейни котли

Преглед

Преглед

Промишлени водогрейни котли

Ако се стремите към надеждна работа на котела, Grundfos е перфектният партньор за:

  • Гореща вода
  • Пара
  • Маслено отопление.

Нашето портфолио включва решения, предназначени да удовлетворят многобройните предизвикателства, срещани при промишлените котли. Високото налягане, високата температура, опасността от кавитация и огромният брой работни часове са внимателно съобразени при разработването на питателните помпи на Grundfos. И това, което предлагат на вас или вашия клиент, е спокойствие под формата на безопасна и надеждна работа при дълъг експлоатационен срок.

Ако изграждате нова котелна система, препоръчваме да разговаряте с нас възможно най-рано в процеса на разработване. Болшинството наши помпи могат лесно да се адаптират, така че да съответстват на вашите специфични изисквания и да се оптимизира цялата система. В допълнение към впечатляващата гама висококачествени циркулационни помпи ние предлагаме различни двигатели, честотни конвертори и монитори, които повишават енергийната ефективност на системата.

Като истинска глобална компания Grundfos е винаги до вас. Или до вашия клиент. Ние присъстваме в 45 страни и със 600 сервизни партньора правим експертното "ноу-хау" и съдействието лесно достъпни на местния език. Уникалното ни глобално позициониране гарантира също бързи доставки на резервни части до всяка част на света.

Свързани приложения
Downloads
Адаптиране на софтуера за двигателя - за приложения захранване на водогрейни котли.

Адаптирани помпени решения - ...

Адаптиране на софтуера за двигателя - за приложения захранване на водогрейни котли.


На базата на три прости режима на състоянието мониторингът предлага надеждна и ясна информация за състоянието на вашата система.

Grundfos CR MONITOR - интелигентно ...

На базата на три прости режима на състоянието мониторингът предлага надеждна и ясна информация за състоянието на вашата система.


Преглед на адаптирани помпени решения за предизвикателни приложения.

Решения по задание на клиента

Преглед на адаптирани помпени решения за предизвикателни приложения.


Варианти на присъединяване за различни типоразмери помпи

Присъединяване на Grundfos CR помпи

Варианти на присъединяване за различни типоразмери помпи


Air-Cooled Top за работа при висока температура на флуида

Air-Cooled Top за Grundfos CRN помпи

Air-Cooled Top за работа при висока температура на флуида


Нисък NPSH за висока температура и лоши условия на входа на помпата

Grundfos CRN помпи с ниско NPSH

Нисък NPSH за висока температура и лоши условия на входа на помпата


Liq-Tec за защита срещу работа "на сухо"

Grundfos Liq-Tec

Liq-Tec за защита срещу работа "на сухо"


Технически преглед на системи котли, типове и компоненти

Инженерно ръководство - Промишлени ...

Технически преглед на системи котли, типове и компоненти.


Ръководство - Механични валови уплътнения за помпи

Механични валови уплътнения за помпи

Ръководство - Механични валови уплътнения за помпи


Ръководство - помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите.

Центробежната помпа

Ръководство - помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите.


Ръководство за помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите

Pump Handbook

Ръководство за помпена хидравлика, конструкция и основни термини за помпите


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg