Производители на оригинално оборудване за отопление и климатизация

Преглед

Преглед

Клиенти и решения на фокус
Производителите на оригинално оборудване за отопление и климатизация с Grundfos помпи е вашият глобален и иновационен бизнес партньор. Непрекъснато нашият фокус е върху клиентите и решенията и ние постоянно ви информираме за нови разработки на помпи, хидравлични системи и присъщи компоненти за вашите инсталации.

От помпи до сложни системи
Ние разработваме стандартни и адаптирани решения за Производители на оригинално оборудване в тясно сътрудничество с нашит еклиенти. С повече от 30 години опит 50 инженери за изследователска и развойна дейност и 16 мениджъри на основни фирми партньори в бизнеса с оригинално оборудване, ние можем да ви поставим на бързата писта за разработване на някои от най-добрите системи за отопление и климатизация на пазара.

Качество във всеки аспект
С продуктите за отопление и климатизация на Grundfos във вашия водогреен котел, соларните и отоплителни помпени системи, вие имате гарантирано превъзходно качество и перфектна интеграция. Нашите решения са изпитани и подплатени с около шест милиона нови помпи за вграждане в оригинално оборудване и хидравлични системи годишно.

Готови ли сте да вървим заедно напред? Ние сме готови!

Insight
Новини
Downloads

Промишленост за оригинално оборудване за ОВК и продуктова гама

Отбрани най-популярни материали за сваляне:

Гамата продукти, готови за EuP Директивата

Гамата продукти, готови за EuP ...

Платформи на Производители на оригинално оборудване с ОВК циркулатори за котли, отоплителни помпи, соларни инсталации, санитарна гореща вода и микро системи за топлинна и електрическа енергия


Готови за EuP Директивата продукти

Лесният избор

Готови за EuP Директивата продукти


HVAC OEM профил

HVAC OEM профил

На фокус е клиентът


Директива 2005/32/EC от 6-ти юли 2005 - Рамка на изискванията за екодизайн

EuP Директива

Директива 2005/32/EC от 6-ти юли 2005 - Рамка на изискванията за екодизайн


Разпоредба на комисията (EC) No 641/2009 от 22-ри юли 2009

Разпоредбата на комисията

Разпоредба на комисията (EC) No 641/2009 от 22-ри юли 2009 - Изисквания за екодизайн на безсалникови самостоятелни циркулатори и безсалникови циркулатори за вграждане в оригинално оборудване


Отчет за Устойчивост 2009

Отчет за Устойчивост 2009

Климат, вода и енергия


Гама UPSO с малка консумация

Гама UPSO с малка консумация

Гама циркулатори с малка консумация


Интегрирани водни клетки с общо предназначение

Интегрирани водни клетки с общо ...

Стандартизирани за максимална гъвкавост


Високоефективни помпи

Високоефективни помпи на Grundfos

За енергоспестяващи конвенционални и възобновяеми отоплителни системи


Циркулатори за соларни отоплителни системи

Grundfos Solar

Циркулатори за соларни отоплителни системи


Шунтиращ клапан на Grundfos

Шунтиращ клапан на Grundfos

Нова технология - иновативна, гъвкава и надеждна


Инструменти


Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg