Третиране на вода за напояване

Преглед

Преглед

След като водата за напояване е вече добите идва ред на нейното третиране, ако е необходимо, като това може да включва филтриране или добавяне на торове или химикали. Третирането на водата включва процеси, които я правят годна за употреба по предназначение, в този случай за напояване.

От Grundfos получавате цялата гама решения като изпомпване, дозиране, дезинфекция и измерване и всичко това от един доставчик.

Посветени на модерно земеделско напояване

Grundfos може да доставя помпено оборудване за напояване, което намалява енергийните разходи, предпазва водоизточниците и поддържа най-добра продуктивност. Нашият опит в изпомпването и технологията ни гарантират равномерност, независимо от променящите се условия. Grundfos предлага най-широката гама помпени системи за напояване. Нашите помпени системи са ефикасни, тествани за надеждност и проектирани да работят перфектно при съвременните фермерски дейности.

Независимо от мащаба на приложението, Grundfos може да осигури нужното налягане и дебит за съвременното земеделско напояване. Помпите с променлива скорост и лесно вгражданите контролери автоматично реагират на променящите се работни условия и поддържане на ниски експлоатационни разходи. Всеки компонент от системата е разработен да може да работи перфектно със следващия.

Свързани приложения
Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg