Добив на вода за напояване

Преглед

Преглед

Напояването започва с осигуряване на вода от сондажи, канали или водни басейни. Използуваните при водоизточника помпи са подложени на променящи се работни условия както над, така и под земята; това влияе на нужното налягане и дебита, вариращи от ден на ден и от сезон на сезон.

Помпената система трябва да може да предоставя на изхода си точното налягане и дебит. Обикновено водата се подава с ниско или постоянно налягане от помпи с фиксирана скорост, като елементарното решение е помпата да се преоразмери. Но това е пилеене на енергия, на вода и на инвестицията на фермера.

Grundfos може да доставя помпи с променлива скорост, които настройват напора и дебита си и компенсират промените в нивата на водата, като намаляват разхода на енергия. Ако е необходима филтрация на водата преди помпата, интелигентни контролери гарантират, че на изхода на системата няма да се получи спад на налягането.

Посветени на модерно земеделско напояване

Grundfos може да доставя помпено оборудване за напояване, което намалява енергийните разходи, предпазва водоизточниците и поддържа най-добра продуктивност. Нашият опит в изпомпването и технологията ни гарантират равномерност, независимо от променящите се условия. Grundfos предлага най-широката гама помпени системи за напояване. Нашите помпени системи са ефикасни, тествани за надеждност и проектирани да работят перфектно при съвременните фермерски дейности.

Независимо от мащаба на приложението, Grundfos може да осигури нужното налягане и дебит за съвременното земеделско напояване. Помпите с променлива скорост и лесно вгражданите контролери автоматично реагират на променящите се работни условия и поддържане на ниски експлоатационни разходи. Всеки компонент от системата е разработен да може да работи перфектно със следващия.

Свързани приложения
Модерни помпени системи

Модерни помпени системи за модерно напояване в земеделието

Съвременното земеделско напояване е сложна смесица от разумна консумация на енергия и ползуване на водата, условията на пазара и прилагането на опит и знания, които да гарантират най-добрия проект за едно напоително приложение. Разбирайки практиките от миналото, съвременните проблеми с водата и енергията, както и напредъкът в помпените технологии допринасят за изграждане на помпени системи, които най-добре да обслужват нуждите на земеделието.

Предизвикателствата в земеделието изискват нови техники, които да увеличат продуктивността. Земеделският пазар се променя рязко и съвременните фермери не могат да разчитат на технологиите и практиките от миналото.
За поддържане на висока продуктивност и конкурентноспоссобност на пазара за земеделски продукти фермерите трябва да се фокусират върху доходността, което включва енергийна оптимизация и по-добро използуване на водните ресурси. И тук помпените системи имат жизненоважна роля

Какво е напояване?
Просто казано, напояването е изкуствено подаване на вода към корените на растенията с цел подпомагане увеличението на земеделската реколта. В напоителната система могат да се добавят торове и химикали; напояването също има роля в защитата от измръзване.

Успяващото земеделие зависи от това дали фермерите имат достъп до достатъчно вода. Ако погледнем към средата на миналия век, общото схващане е било, че водата е неограничен ресурс. Днес знаем, че водата е ресурс, който трябва да се управлява. Това не е само въпрос на изхранване на повече хора; хората днес консумират повече калории и ядат повече месо, а това изисква повече вода за производство на храна.

Консумацията на енергия също е въпрос пред съвременния фермер. Енергията за напоителни помпи сега е основно съображение за фермерите, но все още доста от тях не знаят колко големи могат да бъдат спестяванията от по-ефективно използувана енергия.

Съвременното земеделие изисква решения, които оптимизират равномерното напояване, намаляват енергийните разходи, защитават водните ресурси и поддържат най-висока производителност. Земеделският пазар се променя и това изисква по-голямо фокусиране в прилагането на знания, опит и пълни решения за напояването, включващи всички компоненти.

С какво да се съобразяване при напояването на растенията
Напояването започва с осигуряване на вода от сондажи, канали или водни басейни. Следващата стъпка е третиране на водата, ако се налага, и евентуално добавяне на торове или химикали. Накрая водата се подава към растенията чрез различни техники като заливане, спринклерно напояване или капково/микроспрей напояване.

Механизираните спринклерни инсталации като напр. тези с въртящи се глави са ефективни за покриване на големи площи. Обикновено такива системи са свързани с помпа, която може да предоставя нужното количество вода и налягане - и дори малко повече, за всеки случай. Излишното количество вода и налягане обикновено се регулират с кран.

Спринклерното и капковото/микроспрей напояване са за ниско налягане, когато има изискване да се намали евентуалното изпаряване и изтичане на водата колкото е възможно повече. Поддържането на постоянно налягане е изключително важно за равномерно напояване на всяка от зоните на системата и това може, ако се управлява правилно, да бъде най-ефективният метод. За да се постигне това, системата трябва да може да компенсира промените в дебита с цел поддържане на постоянно налягане, защото зоните се включват и изключват.

Една система за повишаване на налягането Grundfos Hydro MPC, окомплектована с CRE помпи с променлива скорост, може да се адаптира към променливите условия и да поддържа постоянно налягане.

Традиционни подходи и помпени решения
Изваждането на подпочвени води обикновено включваше потопяеми или вертикални турбинни помпи, които могат да вадят вода на повърхността. За повърхностни води традиционни решения бяха центробежни помпи с различни конфигурации, разделящ се корпус и осово-засмукващи.

От тези помпи се изисква да се справят с променящите се работни условия както над, така и под земята; които влияят на нужното налягане и дебита, вариращи от ден на ден и от сезон на сезон. Помпената система трябва да може да предоставя на изхода си точното налягане и дебит. Най-простото решение е да се преоразмери помпата, така че да може да се справя и с най-тежките случаи. Но резултатът от това е, че помпата почти никога няма да работи в своята оптимална работна точка. Тя ще създава прекалено високо налягане и ще консумира много енергия, което не е продуктивно.

Традиционно водата, както от сондажи, така и от повърхностни източници, се подаваше при ниско или постоянно налягане от помпи с фиксирана скорост. Подаването на вода към растенията ставаше с напоителни глави, като идеята е била покриването на площ без да се обръща особено внимание на изтичащата вода, изпаряването и вятъра. Следенето на влажността на почвата, което да гарантира равномерно разпределяне в поливаната площ, е сравнително нов метод.

Контролът на налягането дълго време е бил въпрос и през годините обикновено са били използувани кранове за намаляване на налягането в системата. Крановете, обаче, са скъпи за инсталиране и изискват често обслужване и подмяна, като работата им консумира доста енергия.

Ако приемем, че съвременната напоителна система е кола и помпата е двигателят, има ли смисъл да карате колата си с пълна газ и да контролирате скоростта със спирачките? Това е много чест подход към помпите за напояване.

Ако една помпа е оразмерена да работи непрекъснато в най-тежък режим - напр. при включена крайна зона, имаме загуба на енергия. Променливите изисквания за оптимално ползуване на енергия в приложение с въртяща се глава лесно могат да се удовлетворят от помпа с променлива скорост. Това предлага съществени икономии на енергия при поддържане на необходимото налягане.

Среща с предизвикателствата на съвременното земеделие
Пътят напред е в завършени помпени системи вместо големи отделни помпи. Напр., скъпото и отнемащо време регулиране на налягането с кранове може да се елиминира чрез инвестиране в контролери за помпи, които ефективно поддържат налягането. В дългосрочен срок това пести разходи, включително за сервиз, и намалява консумацията на енергия.

Същото може да се каже и за използуването на кранове при спринклерно напояване. Много по-добър подход е да се използува помпа с променлива скорост и сензор за налагане в разпръскващата глава, с което работата на помпата ще се настройва автоматично според условията. Така се постига по-равномерно напояване и поддържане на ниски разходи. Един контролер за помпата би дал допълнителни преимущества като защита на помпата стрещу работа "на сухо" или срещу колебания в захранването, което удължава нейния живот.

Промените в нивото както на подпочвените, така и на повърхностните води, съществено променят заданието към помпената система, защото променят напора. Помпа с постоянна скорост, оразмерена за най-ниско ниво на водата, ще "гори пари" за енергия, когато нивото е високо. От друга страна, помпа с променлива скорост може да настройва своя напор и дебит и да компенсира промените в нивото на водата, като намали енергийните разходи.

Гамата помпени решения за напояване е голяма и разнообразна. Ключът към успеха е използуването на контролери за помпи, които са предназначени за конкретното приложение.

Проектиране на модерна напоителна система
За специфичните приложения за напояване трябва да мислим по нов начин и конкретно да обмислим проектирането на напоителната система. Помпите трябва да бъдат много по-интегрирани към останалото оборудване от напоителната система. Това означава, че помпата трябва да съответства на останалото оборудване или пък то да бъде избрано да съответства на помпата.

Настоящият подход да се инсталира помпа, която може винаги да дава повече от достатъчно вода, води до пилеене на пари и енергия. Връщаме се към нашата метафора "помпата като двигател на кола": Купуването на голям двигател, който да монтирате в колата си, ще излезе скъпо приключение и не гарантира комфортно или икономично пътуване!

Помислете аналогично за напоителна система, в която за да бъде ефективна, помпата трябва да може повече от обикновеното подаване на вода в тръбите. Напр., задвижването с променлива скорост увеличава ефективността при изпомпването на подпочвени води директно в напоителната система. Изпомпването и разпределянето на повърхностни води може да се подобри с използуване на система за повишаване на налягането с няколко помпи, а добавянето на системи за мониторинг и контрол допълнително гарантира надежден дебит чрез защита на помпата срещу работа "на сухо" или срещу колебания в захранването.

Всички тези елементи трябва да бъдат напълно интегрирани в проекта, за да осигурят ползите, които една съвременна напоителна помпена система може да предложи на фермерите. Поддържането на правилно налягане в тръбите и на главата означава повече вода за kWh и спестяване на енергия, която е едно от най-скъпите пера в земеделието.

По-рано коментирахме значението на поддържано постоянно налягане във въртяща се разпръскваща напоителна система. Това става още по-значимо, ако тя включва краен разпръсквач и дори крайна секция. При тяхно включване налягането в главната линия спада и това би повлияло на равномерното напояване.

Решението е помпата да се смени с помпа с променлива скорост, която незабавно да реагира на спадането на налягането при такива обстоятелства. В такава конфигурация е възможно поддържане на точното налягане за всички спринклери и, следователно, да се осигури добра равномерност.

Модерната помпена система не е въпрос само на помпи. Задвижванията с променлива скорост, интелигентните контролери и дори дистанционното управление изискват интегриране на всичките компоненти в напоителната система.

Бъдещето: пълни решения, адаптирани според приложението
Описаното по-горе развитие показва необходимостта от внимателно съобразяване с цялата напоителна система и интегрирането на всеки компонент съобразно приложението. Това изисква опит и знания, както и умение да се проследи пътя на водата от източника до растенията - от постъпването на водата, през нейното третиране до разпределянето и в напоителната система; всичко това внимателно следено и регулирано на всеки етап.

Модерното земеделие изисква по-голямо разбиране по отношение интегриране на компонентите, а системата трябва да гарантира, че фермерът може да реагира на проблеми с консумацията на енергия и водоснабдяване, особено като дефинира сферите, в които може да се пести и да се генерират по-големи доходи от единица площ.

Това не е упражнение, което може да се изпълни изолирано; всички местни условия трябва да бъдат включени в уравнението, като напр. състоянието на почвата, посевите, топографията и характерностите на времето. Тогава пътят напред е в управлението на помпите, включително мониторинг и интелигентен контрол.

Тогава енергийните спестявания стават възможни - и са значителни. Допълнителна полза за фермерите, освен понижените експлоатационни разходи, е че водата се доставя до растенията по-прецизно, което води до по-добра реколта, увеличени приходи и по-добро управление на водите, което е гаранция за устойчиво земеделие в бъдеще.

Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg