Дистрибуция на вода за напояване

Преглед

Преглед

Под разпределяне на водата се разбира нейното подаване към растенията чрез различни техники като въртящи се дъждовални глави, спринклерно напояване или капково/микроспрей напояване.

Поддържането на правилно налягане в тръбите и на дъждовалната глава означава повече вода за kWh и спестяване на енергия, която е едно от най-скъпите пера в земеделието. Контролерите на помпите също съдействат за поддържане на надежден дебит вода като защитават помпите срещу работа "на сухо", повреда на двигателите или отклонения в захранващото напрежение.

Посветени на модерно земеделско напояване

Grundfos може да доставя помпено оборудване за напояване, което намалява енергийните разходи, предпазва водоизточниците и поддържа най-добра продуктивност. Нашият опит в изпомпването и технологията ни гарантират равномерност, независимо от променящите се условия. Grundfos предлага най-широката гама помпени системи за напояване. Нашите помпени системи са ефикасни, тествани за надеждност и проектирани да работят перфектно при съвременните фермерски дейности.

Независимо от мащаба на приложението, Grundfos може да осигури нужното налягане и дебит за съвременното земеделско напояване. Помпите с променлива скорост и лесно вгражданите контролери автоматично реагират на променящите се работни условия и поддържане на ниски експлоатационни разходи. Всеки компонент от системата е разработен да може да работи перфектно със следващия.

Свързани приложения
Контакт
Търговски фирми

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg