Третиране на води

Преглед

Преглед

Третиране на води

Има различни видове третиране на води и ние в Grundfos можем експертно да покрием всички тях с широката си гама специализирани помпи. Независимо дали ще третирате агресивна среда като морска вода, или ще произвеждате ултра-пречистена вода (WFI), ние ще ви предоставим високонадеждно решение, което ще ви се отрази и икономически, защото то ще позволи повторна употреба на водата.

Помпите за третиране на води на Grundfos предлагат следните методи на третиране:

  • Филтрация
  • Йонен обмен
  • Мембранна филтрация
  • Електро-дейонизиране (EDI)
  • Изпаряване (генератор на прясна вода)
  • Дозиране на химикали
  • Повторно използване на водата

Всички помпи за третиране на води могат да се комбинират с дозиращи помпи за точно дозиране на адитиви преди или по време на процеса на третиране.

Това, което отличава помпите на Grundfos за третиране на води, е тяхната способност да работят безпроблемно дори при продължително подлагане на въздействие на агресивни флуиди или тежка околна среда. При обратна осмоза, в която се използува мембранна филтрация, многостъпалната помпа е оптимизирана да работи при много високо налягане (60 bar) и се предлага във вариант от титан, устойчив на морска вода. При ниско налягане мембранната филтрация е подходяща за третиране на ултра-пречистена вода за фармацевтични производства, за производството на LCD и полупроводникова електроника. Третирането на питейна вода се осъществява с хлорен диоксид за ефикасно предпазване от опасната бактерия легионела.

Всички помпи могат да се окомплектоват със системи за измерване и контрол, които точно измерват и контролират химията на водата и инженерните параметри на процеса.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg