Третиране на води

Преглед

Преглед

Grundfos има дългогодишен опит във водоснабдяването и в третирането на води. Третирането на води описва процесите, които правят водата по-приемлива за конкретна употреба, като за минни работи и обработване на минерали Grundfos може да доставя завършени решения за третиране на води според изискванията за конкретното приложение - от обикновено филтриране на технологична вода до най-строгите стандарти за водоснабдяване на миньорското градче.

Grundfos може да доставя помпено оборудване за отделяне на твърдите частици чрез механичното третиране като напр. утаяване и филтрация, за дозиране при химическо третиране като напр. дезинфекция и коагулация, както и за нехимично третиране като напр. ултравиолетово облъчване.

Помпените системи на Grundfos варират от потопяеми помпи до осово-засмукващи помпи, както и нашата много успешна вертикална многостъпална центробежна помпа (CR). Нашата пълна гама системи с дозиращи помпи са подходящи за големи и за малки дебити и се базират на различни технологии, като Grundfos може да доставя и електронни и електрохимични принадлежности за пълен контрол, а също и напълно автоматизирани системи с PLC-контролери за подготовка на сухи материали и надеждно дозиране.

Правилният избор на материалите е най-важният метод за предотвратяване на корозия, който удължава живота на помпените системи. Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Освен това, Grundfos предлага договори за първоначално пускане в експлоатация и за сервиз съобразно вашите изисквания, като могат да се предоставят комплекти резервни части и препоръчителни наличности от резервни части на място.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

0700 46 456

Уебсайт

http://www.grundfos.bg