Водни кули

Преглед

Преглед

Водоподаването от водната кула често е последната фаза преди водата да стигне до консуматора. Grundfos предлага лесни за употреба гама дозиращи помпи за тези последни третирания, като осигурява превъзходно качество на водата.

Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за флокулация, дезинфекция и pH регулиране. В допълнение, гамата електронни и електрохимични принадлежности от Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекция и несъмнено може да се интегрира във вашата система.

Grundfos може да препоръчва и доставя дезинфекционни разтвори на базата на хлорни съединения. Системите за мониторинг и контрол на Grundfos увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за шеф-монтаж и пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части и обследване на помпи.

Свързани продукти
Downloads

Downloads


demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Надеждно и икономически рентабилно разпределение на водата.


wu профил

Една стъпка назад...

И вижте по-голямата картина. Брошура Grundfos Water Utility профил.


Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg