Водоснабдяване

Преглед

Преглед

Водоснабдяване

За различните промишлени браншове товарът на консумацията е различен. При някои има често потребление на вода в малки количества, докато при други е необходимо бързо запълване на няколко големи резервоара, без това да повлияе на водоснабдяването в останалите участъци от сградата. Широката гама универсални помпи на Grundfos е разработена да осигурява винаги постоянно налягане и равномерен поток за приложенията водоснабдяване. Ако е необходимо, качеството на водата ефикасно се измерва и контролира с помощта на съвременни системи.

В зависимост от конкретното приложение, нашите надеждни помпи могат да бъдат адаптирани, за да осигурят точно необходимото налягане. Освен едностъпални и многостъпални помпи, предлагаме високоефективни помпи за повишаване на налягане, които гарантират постоянно налягане за критични и с високи изисквания приложения. Системите за повишаване на налягане могат да се доставят с променливо честотни задвижвания (VFD) и управления.

Естествено, всички помпи на Grundfos за водоснабдителни приложения притежават официални одобрения за пренос на питейна вода.

Свързани продукти
Контакт
Местна търговска фирма

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg
Местен сервизен център

Телефон

+359 2 49 22 200

Уебсайт

http://www.grundfos.bg